Kontakt

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY

IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU

UL. LEŚNA 91

72 – 004 TANOWO

WYKAZ TELEFONÓW

SEKRETARIAT                                                           91 312 66 12
DYREKTOR                                                                91 312 66 12 wew. 15
KSIĘGOWOŚĆ                                                           91 312 66 12 wew. 14

WICEDYREKTOR                                                      604 126 212
WICEDYREKTOR                                                      606 685 239
KIEROWNIK GOSPODARCZY                                 502 492 771
PEDAGOG I PSYCHOLOG                                       503 078 518 (czynny w godzinach pracy)

ADRES E – MAIL                                                       sekretariat@soswtanowo.pl