• Czytanie 2017 •

W piątek 29 września spotkaliśmy się w sali gimnastycznej na imprezie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, propagującej czytelnictwo wśród dzieci i dorosłych. We wspaniałą, radosną atmosferę wprowadziła nas brawurowa inscenizacja wiersza pt. "Rzepka" Juliana Tuwima. Widzowie żywiołowo reagowali na grę aktorów, którymi byli nauczyciele i pracownicy Ośrodka, wspólnie z nimi śpiewając i recytując utwór.

Później nastrój się zmienił. Na chwilę refleksji i odpoczynku zaprosiły nas muzyka relaksacyjna i wiersz Edwarda Szymańskiego "Książka", opowiadający jak ważne i pożyteczne w życiu jest czytanie książek.

Na zakończenie wszystkie klasy i grupa przedszkolna otrzymały rzepki do schrupania i kolorowanki związane z treścią przedstawienia. Uczestnicy zostali też zaproszeni do korzystania z biblioteki szkolnej, w której czekają na nich ciekawe książki.

2017-10-09