• FUNDUSZ SOCJALNY •

Komisja Socjalna informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia urlopowego (tzw. "wczasów pod gruszą") za rok 2017 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 czerwca (wtorek).

2017-06-08