• Jubileuszowe recytowanie •

W środę 30 października w naszej szkole odbył się X szkolny konkurs recytatorski pod hasłem. "Piękna jest nasza mowa". Organizatorkami konkursu były panie: Teresa Suchara, Beata Szczypińska, Katarzyna Duszkiewicz i Weronika Dwojakowska. Wzięło w nim udział 20 uczniów Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Każdą klasę reprezentowało 2 lub 3 uczniów.

Konkurs miał służyć rozwijaniu predyspozycji i talentów uczniów, kształceniu wrażliwości na piękno języka polskiego oraz umożliwieniu dzieciom zaprezentowania własnych umiejętności i odniesienia sukcesów.

Każdy uczestnik recytował wybrany utwór poetycki dostosowany do swoich możliwości realizacyjnych i wieku. Prezentacje oceniała Komisja Konkursowa w składzie: wicedyrektor Bogna Otmianowska oraz nauczycielki prowadzące zajęcia korekty wad mowy - Elżbieta Bełz i Katarzyna Duszkiewicz.

Oceniano opanowanie pamięciowe tekstu, dykcję, intonację, tempo mówienia i ogólne wrażenie artystyczne. Po wysłuchaniu recytacji wszystkich uczestników jury wyłoniło zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Wybór laureatów jak zwykle nie był łatwy, zwłaszcza, że poziom konkursu i zdolności wykonawczych poszczególnych uczestników był bardzo wysoki.

W kategorii klas I-III szkoły podstawowej, wszyscy uczniowie zdobyli równorzędne I miejsce, a byli to Janek, Wiktoria, Martyna, Nikola, Kamil, Adam i dwóch Jakubów. W kategorii klas IV-VIII pierwsze trzy miejsca zajęli: Kacper, Weronika i Dawid. Wyróżnienia otrzymali: Karina, Łukasz, Rafał i Patryk. Wśród uczniów szkoły przysposabiającej do pracy I miejsce zajęła Weronika, II Marcin, a III Kasandra. Wyróżniony został Mateusz. Laureaci konkursu otrzymali z rąk pani dyrektor dyplomy i nagrody rzeczowe, a także serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów.

2019-10-31