• Konferencja metodyczna •

W poniedziałek 27 kwietnia w naszym Ośrodku odbyła się konferencja metodyczna, w której udział wzięli  dyrektorzy zachodniopomorskich placówek kształcenia specjalnego i  nauczyciele. Obecni byli także: wizytator Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz przedstawiciele Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego w Policach, które było współorganizatorem konferencji.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu p. Lidii Klaro-Celej, autorki wielu publikacji dotyczących pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, doradcy metodycznego w Warszawie, członka zespołu ekspertów MEN, a także nauczyciela w jednej z warszawskich szkół specjalnych.

Tematem wykładu było "Nowe podejście do edukacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym".

Uczestnicy otrzymali też materiał opracowany przez p. Klaro-Celej nt. wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną i konstruowania indywidualnych programów edukacyjnych, a także publikację, na którą złożyły się, napisane przez pracujących w Ośrodku nauczycieli opisy nowoczesnych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.

Goście zwiedzili też nasz Ośrodek, a w przerwie skorzystali ze słodkiego poczęstunku.

2009-04-29