• Konferencja metodyczna 2010 •

W poniedziałek 19 kwietnia w naszym Ośrodku odbyła się kolejna, trzecia już konferencja metodyczna. W tym roku postanowiliśmy poświęcić ją tematyce mierzenia jakości pracy placówki oświatowej. Temat wydał się nam szczególnie ważny w kontekście niedawnej zmiany rozporządzenia ministra edukacji w sprawie nadzoru pedagogicznego, które wprowadziło w tym zakresie istotne zmiany.

Zajęcia nt. "Ewaluacja wewnętrzna w nowym nadzorze pedagogicznym" poprowadził dr Stefan Wlazło, adiunkt w Instytucie Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, autor wielu prac poświęconych mierzeniu jakości pracy i zarządzaniu instytucją edukacyjną oraz co warte podkreślenia, jednen z autorów wspomnianego wcześniej rozporządzenia. Niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie.

Biorący udział w konferencji dyrektorzy i nauczyciele placówek specjalnych z województwa zachodniopomorskiego mieli zatem możliwość zdobywania informacji "u źródła". Spotkanie składało się z części teoretycznej i warsztatowej. W zgodnej opinii uczestników udział w konferencji pozwolił im znacznie poszerzyć swoją wiedzę na temat prowadzenia ewaluacji w szkole. przeczytaj opinie

 

Patronat nad konferencją objęło Starostwo Powiatowe w Policach, wzięli w niej udział m.in. zachodniopomorski wicekurator oświaty Maria Borecka, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Janina Rosiak, wicestarosta policki Izabela Wesołowska-Kośmider, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Beata Kropidłowska, a także przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Policach Grażyna Jaguszewska.

2010-04-20