• Konferencja metodyczna 2011 •

W poniedziałek 9 maja w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie odbyła się IV Konferencja Metodyczna. Wzięli w niej udział dyrektorzy placówek kształcenia specjalnego województwa zachodniopomorskiego, przedstawiciele władz powiatu Polickiego, gmin Police i Szczecin oraz pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli i Kuratorium Oświaty.

Tematem konferencji było "Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Pierwszą część spotkania poprowadziła wicedyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych  Ministerstwa Edukacji Narodowej Emilia Wojdyła, która przedstawiła propozycje zmian w prawie oświatowym związane z funkcjonowaniem placówek kształcenia specjalnego. Omówiła również nowe regulacje prawne dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i przedszkolach, a także odpowiedziała na pytania uczestników konferencji.

W drugiej części prowadzonej przez panią Beatę Majdak - lidera zmian w naszym województwie, zebrani mogli zapoznać się z pilotażowym programem wprowadzania pomocy psychologiczno -   pedagogicznej w ramach „banku dobrych praktyk” na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 4 z Goleniowa.
Patronat nad spotkaniem objął Starosta Policki.

2011-05-09