• Konferencja metodyczna 2013 •

W poniedziałek 15 kwietnia w naszym Ośrodku odbyła się VI konferencja metodyczna. Tym razem na temat: "Metoda Marii Montessori w edukacji dzieci niepełnosprawnych". W konferencji uczestniczyli nauczyciele szkół specjalnych i przedszkoli z województwa zachodniopomorskiego.

Gościem honorowym i prelegentem była p. Jolanta Wierucka - wykładowca Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, metodyk i nauczyciel przedszkola, specjalista w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki Marii Montessori, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Montessori.

W pierwszej części spotkania uczestnicy konferencji poznali główne założenia koncepcji pedagogicznej Marii Montessori oraz materiał rozwojowy będący nieodzownym elementem pracy tą metodą i stanowiący dla dziecka „klucz do poznawania świata”.

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Nauczyciele pod kierunkiem pani Jolanty Wieruckiej i Iwony Złotek (nauczycielki Montessori w Ośrodku) poznawali sposoby pracy na wybranych materiałach z zakresu sensoryki, matematyki i mowy.

Na zakończenie odbyła się projekcja filmu prezentującego jak my pracujemy metodą Montessori. Zainteresowanie tematem było ogromne i wielu nauczycieli wyrażało chęć ponownego spotkania i dalszego pogłębiania wiedzy w tym zakresie. Współorganizatorem konferencji był Powiat Policki.

2013-04-17