• Konferencja metodyczna 2014 •

W piątek 4 kwietnia w naszym Ośrodku odbyła się VII Konferencja Metodyczna. Tym razem jej tematem były "Zachowania prowokacyjne u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z autyzmem, FAS i ADHD."

Wykład i warsztaty prowadziła p. Irena Wielowiejska – Comi, psycholog, terapeuta systemowy, coach, trener, autorka wielu artykułów publikowanych w pismach fachowych oraz członek Zarządu Fundacji "Savant" działającej na rzecz dzieci i dorosłych z ADHD i zespołem Aspergera. Wśród uczestników byli dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkół specjalnych i masowych oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych z całego województwa zachodniopomorskiego.

Spotkanie miało charakter wykładowo – warsztatowy. Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie kompetencji w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję poznać nowe sposoby radzenia sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów.

Ponadto była to doskonała okazja do poznania wielorakich uwarunkowań trudnych zachowań oraz do poznania sposobów budowania pozytywnych relacji i funkcjonowania dziecka w zespole. Podczas warsztatów nauczyciele poszerzali również wachlarz umiejętności niezbędnych do rozwiązywania trudnych wychowawczo sytuacji, wzbogacali repertuar swoich reakcji o nowe, bardziej efektywne metody zwiększające skuteczność wychowawczą.

Na zakończenie uczestnicy konferencji wymieniali się doświadczeniem oraz analizowali bieżące problemy w pracy. Współorganizatorem konferencji był Powiat Policki.

Zdjęcia: Karolina Wieszczak

2014-04-17