• Konferencja metodyczna 2019 •

W poniedziałek 1 kwietnia 2019 r. w naszym Ośrodku odbyła się XII Konferencja Metodyczna. Gośćmi byli dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy przedszkoli, szkół specjalnych i masowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych z województwa zachodniopomorskiego. Patronat nad konferencją objął Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Wychodząc naprzeciw aktualnym problemom rozwojowym oraz mając na uwadze wsparcie nauczycieli w pracy z dzieckiem ze specyficznymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wybraliśmy temat tegorocznej konferencji: "Zaburzenia przetwarzania sensorycznego SPD czy autystyczne spectrum zaburzeń ASP?" Omawiane zagadnienia dotyczyły dzieci ze spectrum autyzmu i dzieci mającymi zaburzenia sensoryczne.

Osobą prowadzącą wykład na naszej konferencji była Marta Wiśniewska, doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny, oligofrenopedagog logopeda, instruktor terapeuta SI.

Podczas konferencji omówiono następujące zagadnienia:

  • diagnoza różnicowa SPD-ASD,
  • objawy niepokojące w rozwoju małego dziecka – kiedy podejmować działania diagnostyczno-terapeutyczne?,
  • zachowania trudne z perspektywy procesów przetwarzania sensorycznego,
  • profil sensoryczny dziecka (PSD) – narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dzieci z ASD,
  • dieta sensoryczna,
  • budowanie przestrzeni terapeutycznej dla dzieci z SPD i ASD,
  • zaburzenia przetwarzania sensorycznego, a rozwój mowy i komunikacji dzieci z SDP. 

Konferencję zakończyła projekcja filmu ilustrującego terapię, pytania uczestników oraz dyskusja podczas której nauczyciele mogli podzielić się spostrzeżeniami, obserwacjami i doświadczeniami ze swojej pracy zawodowej.

2019-06-06