• Konferencja u Rzecznika Praw Dziecka •

W dniach 12 i 13 października 2016 odbyła się w Warszawie konferencja pt. "Przestrzeganie praw dziecka i ucznia w praktyce szkolnej", zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Wzięli w niej udział dyrektorzy i nauczyciele placówek noszących imię Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Podczas pierwszego dnia konferencji wystąpiła dr Edyta Bielak- Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Po krótkich przemówieniach nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy między Rzecznikiem Praw Dziecka, a Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Odbyły się także dwa wykłady na temat administracji i ochrony danych osobowych w szkole.

Drugiego dnia jako swoje wystąpienia mieli: Jacek Olechowski, prezes Fundacji Global Dignity Poland, który opowiedział o obchodach Światowych Dni Godności i Paulina Kremer członkini Zarządu Fundacji Pokolenia.

W ostatniej części konferencji dyskutowano na temat tworzenia klimatu sprzyjającego demokratycznym relacjom w szkole, barier które utrudniają proces demokratyzacji stosunków w szkole oraz działań podejmowanych w ramach współpracy placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu.

2016-10-18