• Konkurs plastyczny - wręczenie nagród •

We wtorek 28 marca o godzinie 11.00 w naszym Ośrodku odbyło się wręczenie nagród laureatom i otwarcie wystawy prac nadesłanych na konkurs plastyczny  pt. "Leśna moda" (protokół). Tegoroczna VII edycja konkursu miała charakter ogólnopolski i międzynarodowy. Do udziału zostały zaproszone szkoły i ośrodki kształcenia specjalnego z województwa zachodniopomorskiego, placówki szkolnictwa specjalnego z całej Polski noszące imię Kawalerów Orderu Uśmiechu oraz zaprzyjaźniona szkoła dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z Niemiec – Randowschule Löcknitz.

Honorowym Patronatem imprezę objęli Starostwo Powiatowe w Policach, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie i Nadleśnictwo Trzebież. Instytucje te ufundowały także nagrody dla laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Na konkurs napłynęło ponad 120 prac z 18 placówek oświatowych. Komisja oceniająca biorąc pod uwagę zrozumienie tematu i kreatywność twórców przyznała nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach: szkół podstawowych – klasy I-III i IV-VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy gratulują wszystkim laureatom i uczestnikom.

 

2017-04-04