• Podróże po świecie po raz pierwszy •

W piątek 24 października rozpoczęliśmy realizację projektu "Podróże po świecie", współfinansowanego ze środków budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok. Jego głównym celem jest włączanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. W ramach projektu realizowane będą różnorodne działania mające na celu uspołecznianie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Pierwszym z działań, które zrealizowaliśmy było wyjście do kina Helios na bajkę "Potworna rodzinka". Uczniowie mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym, doświadczając niezwykłych wrażeń. Oprócz doznań artystycznych istotnym elementem podczas tego wyjścia była możliwość przypomnienia sobie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i prawidłowego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej, co jest dla naszych uczniów niezwykle ważne.

Projekt przewiduje jeszcze kilka ciekawych wyjść i spotkań, które na bieżąco będziemy relacjonować.

2017-11-03