• Pracujmy! •

Priorytetem w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest rozwijanie ich kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą im po ukończeniu edukacji  prowadzić w miarę ich możliwości, samodzielne, godne i wartościowe życie.

przeczytaj więcej

2020-04-23