• Recytacje 2017 •

W czwartek 23 listopada odbył się w naszym Ośrodku VIII Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem "Opowieści wierszem", podczas którego po raz kolejny przeżywaliśmy "przygodę z poezją". W konkursie wzięli udział uczniowie wszystkich szkół. Każdą reprezentowało 2 lub 3 uczestników wyłonionych w eliminacjach klasowych. Łącznie do konkursu przystąpiło 16 uczestników. Każdy z nich recytował wybrany utwór poetycki dostosowany do swoich możliwości realizacyjnych i wieku. Prezentowane wiersze były ciekawe i bardzo barwnie zaprezentowane. Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich uczestników.

Recytacje oceniła komisja konkursowa, która brała pod uwagę opanowanie pamięciowe tekstu, dykcję, tempo mówienia i ogólne wrażenie artystyczne. Po wysłuchaniu prezentacji wszystkich uczestników, jury wyłoniło zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.

W kategorii klas I – III szkoły podstawowej nagrodzono Kacpra i Kamila, a w kategorii klas IV – VIII Rafała, Oskara i Pawła. Wyróżnienia otrzymali Tomek, Weronika, Klaudia, Karina i Dawid. Wśród uczniów oddziałów gimnazjalnych i szkoły przysposabiającej do pracy nagrodzono Marcina, Weronikę i Kasandrę, a wyróżnienie dostała Ola. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, a także serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów. Następny konkurs za rok.

2017-12-15