• Świeć przykładem - noś odblaski •

 

O bezpieczeństwie nigdy za wiele. Z tego powodu nasi młodsi uczniowie wzięli udział w imprezie pod hasłem "Odblaski to dobre wynalazki". Dzieci przypomniały sobie co wiedzą o bezpieczeństwie podczas poruszania się po drogach. Wszyscy uczestnicy otrzymali kamizelki odblaskowe i porównywali, kto jest bardziej widoczny: osoba w kamizelce, czy bez niej.

Dobrze widoczni wyruszyliśmy na spotkanie z pracownikami drogowymi, którzy remontują główną ulicę w Tanowie. Po drodze przestrzegaliśmy zasad poruszania się w dużej grupie. Robotnicy drogowi mieli takie same kamizelki jak my, a niektórzy czerwone kombinezony. Na pytanie dlaczego tak się ubierają odpowiedzieli – DLA BEZPIECZEŃSTWA.

Odblaskowe ubranie powoduje, że kierowcy widzą taką osobę z daleka. Teraz każdy z nas ma swoją kamizelkę i będziemy ich używać na spacerach.

2020-01-27