• Święto Niepodległości 2020 •

11 listopada 1918 r. odzyskaliÅ›my niepodlegÅ‚ość, a Rzeczpospolita po 123 latach nieobecnoÅ›ci powróciÅ‚a na mapÄ™ Europy. NiezÅ‚omność, duma i odwaga naszych przodków pozwoliÅ‚y na przetrwanie przez Naród Polski lat zaborów.

A potem marszaÅ‚ek Józef PiÅ‚sudski podjÄ…Å‚ trudne dzieÅ‚o odbudowy paÅ„stwowoÅ›ci polskiej. Jako naród znaleźliÅ›my siÄ™ we wÅ‚asnym domu! DziÅ› możemy żyć i dorastać w wolnym kraju, a dzieÅ„ 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodlegÅ‚ość raz osiÄ…gniÄ™ta nie sÄ… dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartoÅ›ci i stale je pielÄ™gnować. Dla uczczenia tego historycznego dla wszystkich Polaków wydarzenia corocznie obchodzimy Narodowe ÅšwiÄ™to NiepodlegÅ‚oÅ›ci.

W tym roku bÄ™dzie inne niż w latach poprzednich ze wzglÄ™du na pandemiÄ™ COVID-19 i zwiÄ…zane z niÄ… ograniczenia. Dlatego zamiast udziaÅ‚u w uroczystoÅ›ciach szkolnych, tak jak miaÅ‚o to miejsce jeszcze rok temu, w tym dniu wszyscy możemy Å›wiÄ™tować we wÅ‚asnych domach. Wystarczy 11 listopada o godz. 12.00 wÅ‚Ä…czyć jednÄ… z wiÄ™kszych stacji radiowych lub telewizyjnych, aby przyÅ‚Ä…czyć siÄ™ do wspólnego Å›piewania hymnu paÅ„stwowego. Możemy też wywiesić flagÄ™ przed domem, w oknie mieszkania lub na balkonie. Zapraszamy również do obejrzenia przygotowanej specjalnie na tÄ™ okazjÄ™ prezentacji.

(wykonanawca piosenki: Zozi, z płyty "Ważne sprawy", dystrybutor: Soliton

obejrzyj prezentacjÄ™

2020-11-10