• Teatr Gwitajcie •

W ostatnich dniach ponownie odwiedzili nas artyści Teatru Rozmaitosci Gwitajcie. W przedstawieniu "Bezpieczne miasto na wesoło" w ciekawy i wesoły sposob przypomnieli podstawowe zasady bezpieczenstwa w ruchu drogowym.

Przedstawienie zorganizowane zostalo w ramach projektu 8.3 pn. "Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego".

2019-09-20