• Warsztaty w Dąbiu •

W sobotę 20 października uczniowie kl. I Szkoły Przysposabiającej do Pracy i V Szkoły Podstawowej wzięli udział w psychoprofilaktycznych warsztatach "Sprawne dłonie, czysty umysł" zorganizowanych przez Dom Kultury w Szczecinie Dąbiu. Uczyli się udzielać pierwszej pomocy osobom potrzebującym przy udziale ratowników z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wysłuchali też prelekcji o zagrożeniach związanych z uzależnieniami. Następnie bazując na podanej wiedzy wymyślali różne hasła o szkodliwości spożywania alkoholu, leków, narkotyków, palenia papierosów oraz wykonali kartki promujące zdrowy styl życia, które mogli zadedykować swoim bliskim. W ramach tego projektu odbędzie się jeszcze kilka spotkań oraz wycieczka.

2018-10-24