• Ważne informacje dla uczniów i rodziców •

Pod koniec marca parlament uchwalił, a prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Wśród przepisów dotyczących wprost osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów znalazły się też te dotyczące problemu kończących się orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, gdy komisje orzecznicze w zasadzie nie funkcjonują.

przeczytaj więcej

2020-04-14