• Woda to skarb •

Na początku bieżącego roku Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach ogłosił konkurs na najlepszy scenariusz zajęć z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej pod nazwą "Chcę być EKO w Powiecie Polickim". Konkurs skierowany był do nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół oraz placówek oświatowych działających na jego terenie. Jednym z dwu scenariuszy zakwalifikowanych do realizacji był scenariusz pikniku pn. "Woda to skarb", autorstwa pani Lidii Zasady.

I w środę 25 października w naszym Ośrodku odbyła się "wodna impreza" zrealizowana wg nagrodzonego scenariusza. Tematem przewodnim wydarzenia było znaczenie wody dla ludzi i całego ekosystemu. Uczestnicy przedsięwzięcia już wcześniej nadesłali prace na konkurs plastyczny oraz przygotowali przedstawienia teatralne związane z "wodną" problematyką, które zaprezentowali podczas imprezy. Najlepsze prace i przedstawienia zostały nagrodzone (protokoły).

W toku zabawy jej uczestnicy brali także udział w quizach wiedzy przyrodniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa nad wodą. Specjalistyczne pokazy prowadzili ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, policjanci i pracownicy Nadleśnictwa Trzebież.

Honorowym patronatem imprezę objął Starosta Policki, który ufundował także cenne nagrody dla laureatów konkursów: plastycznego i teatralnego.

2017-11-03