• XI Konferencja Metodyczna •

W poniedziałek 16 kwietnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie odbyła się XI Konferencja Metodyczna. Gośćmi byli dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy przedszkoli, szkół specjalnych i masowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych z województwa zachodniopomorskiego. Patronat nad konferencją objął Starosta Policki Andrzej Bednarek.

W dobie technologii cyfrowych dzieci coraz więcej czasu spędzają przy ekranie telewizora, smartfona, tabletu czy komputera. Wymagania i tempo życia wymusza na dorosłych zaangażowanie dużej części energii w pracę zawodową. Znika przestrzeń dla spontanicznej zabawy i rozmowy oraz budowania więzi z dorosłym. Rodzica coraz częściej zastępuje "elektroniczna niania". Nie wszyscy mają świadomość tego, że wysokie technologie wpływają na gorsze funkcjonowanie lewej półkuli mózgu, która ma dominującą rolę w rozwoju mowy. Poruszający się obraz rozwija głównie prawą półkulę, podczas gdy lewa nie jest wystarczająco stymulowana. To natomiast osłabia rozwój zasobów językowych, niezbędnych do poznawania i rozumienia świata. Konsekwencją są między innymi trudności w komunikowaniu się.

Wychodząc naprzeciw aktualnym problemom rozwojowym oraz mając na uwadze wsparcie rodziców i nauczycieli w pracy z dzieckiem wybraliśmy temat tegorocznej konferencji: "Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju językowego".

Ze względu na szerokie zainteresowanie specjalistów, szkolenie oparte było o Metodę Krakowską, która jest terapią neurobiologiczną, a jej autorką jest prof. Jagoda Cieszyńska.

Szkolenie poprowadziła natomiast dr n. hum. Justyna Leszka, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju, adiunkt na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym UAM w Poznaniu, dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Fundacji "Nowa Nadzieja". Uczestnicy spotkania mieli także okazję obejrzeć pomoce do pracy z dzieckiem.

2018-04-19