• ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH •

Komisja socjalna informuje, że wypełnione oświadczenia o dochodach (załącznik nr 1 do pobrania w zakładce "Fundusz socjalny"), należy złożyć w sekretariacie Ośrodka w terminie do 30 marca 2018 r.

2018-03-19