• Zarządzenia Dyrektora •

Zarządzenia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie

Zarządzenie Nr 14/2020 z dnia 26.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 04.11.2020 r.

2020-11-04