• Zdrowie •

W środę 28 lutego odbyło się spotkanie z panią Marią Pieńczykowską, specjalistką z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Policach. Rozpoczęło ono cykl spotkań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych i Nowych Narkotyków "Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach". Rozmawialiśmy o alkoholu, nikotynie, lekach i innych środkach chemicznych czyli narkotykach i dopalaczach. Po spotkaniu pani Maria przyznała, że bardzo lubi zajęcia w naszym Ośrodku, ponieważ młodzież pomimo swoich trudności aktywnie bierze udział w zajęciach i zadaje wiele ważnych pytań.

2018-03-02