• Dzień Ziemniaka 2020 •

 

Pa?dziernik, to miesi?c w którym obchodzimy Dzie? Ziemniaka. Z zachowaniem zasad bezpiecze?stwa, uda?o si? zorganizowa? obchody równie? w tym roku. Zebrali?my si? przy naszym o?rodkowym ognisku, ?eby ?wi?towa? razem z Panem Ziemniakiem. Nie zabrak?o quizów i pocz?stunku na zako?czenie zabawy.

 

 

 

Pobyt na Å›wieżym powietrzu zrobiÅ‚ swoje i apetyt dopisywaÅ‚ wszystkim. Mamy nadziejÄ™, że wspólnie spÄ™dzony czas przyniósÅ‚ wszystkim wiele radoÅ›ci i dostarczyÅ‚ pozytywnych wrażeÅ„. Ten jesienny dzieÅ„ pachnÄ…cy pieczonym ziemniakiem na pewno bÄ™dziemy dÅ‚ugo pamiÄ™tać.

2020-11-01