• Fundacja •

 

Fundacja

Nasza Fundacja "Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie" powstała z inicjatywy wychowawców i nauczycieli SOSW w Tanowie, którzy pracując w Ośrodku najlepiej znają problemy i potrzeby wychowanków. Celem Fundacji jest przede wszystkim pomoc dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie.

 

Fundacja rozpoczęła swoją działalność 26 września 2007 r.

 

Swoim działaniem obejmujemy również rodziny wychowanków. Podejmujemy działania w zakresie profilaktyki i rehabilitacji, integracji ze środowiskiem i aktywizacji wychowanków w życiu społecznym.

W każdej chwili można kontaktować się z nami. Odpowiemy na wszystkie pytania, przedstawimy Wam naszych podopiecznych, ich problemy i potrzeby.

 

FUNDACJA "BĄDŹMY RAZEM Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI W TANOWIE"
ul. LEŚNA 91, 72-004 TANOWO (tel/fax 91 31 26 612)
badzmyrazem.tanowo@wp.pl
ING BANK ŚLĄSKI O/SZCZECIN
NR KONTA: 77 1050 1559 1000 0023 2390 2847
OPIS DZIAŁAŃ FUNDACJI W OKRESIE SIERPIEŃ 2016 – CZERWIEC 2017

 

 

ROK 2017

 

W czerwcu na imprezę z okazji Dnia Dziecka zakupiono tort oraz dofinansowano cykliczny "Wesoły Piknik", a uczniowi klasy piątej szkoły podstawowej udzielono wsparcia na wakacyjny wypoczynek w wysokości 200 PLN.

 

W maju w konkursie ofert ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Policach podpisano umowy na dofinansowanie realizacji dwóch naszych imprez cyklicznych: "Leśnych Podchodów Pełnych Przygody" i "Jesiennego Turnieju Piłki Nożnej". Dofinansowano również spotkanie naszych wychowanków z kolegami z Niemiec w ramach współpracy polsko – niemieckiej.

 

W marcu zakupiono materiały potrzebne do wykonania pamiątek na kiermasz wielkanocny oraz nagrodę specjalną dla jednego z uczestników konkursu ekologiczno – plastycznego "Życie w lesie – leśna moda", a także dofinansowano finał tego konkursu.

 

W styczniu dofinansowano bal karnawałowy oraz zakupiono laptopa na potrzeby naszego Ośrodka.

 

 

ROK 2016

 

W grudniu ufundowano chorej uczennicy naszego gimnazjum świąteczny prezent o wartości 200 PLN.

 

W październiku rozpoczęto akcję świąteczną. W jej ramach zakupiono materiały na kartki świąteczne dla wspierającej nasz Ośrodek od lat firmy "Polchar" z Polic oraz Lasów Państwowych, a także potrzebne materiały na kiermasz zorganizowany w kościele augsbursko-ewangelickim w Szczecinie.

 

We wrześniu zakupiono dla Ośrodka laminarkę i urządzenie wielofunkcyjne, a także materiały do oprawy prac wykonanych przez uczniów na konkurs plastyczny "Moja szkoła, moi koledzy, moi nauczyciele".

 

W sierpniu podczas obchodów Święta Wojska Polskiego wraz z żołnierami z jednostki NATO w Szczecinie przeprowadzono zbiórkę publiczną, której celem było dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni: garncarskiej, stolarskiej i plastycznej oraz nowo powstałej pracowni florystycznej.

2011-12-03