• Kadra pedagogiczna •

Dyrektor
Beata Brzostek
Wicedyrektor
Bogna Otmianowska
Kierownik grup wychowawczych
Dorota Runiewicz
Nauczyciele Wychowawcy grup wychowawczych

Elżbieta Bełz
Joanna Dołęga
Małgorzata Sterna
Justyna Goch
Anna Hermanowska
Małgorzata Tyszkiewicz
Ewa Klaus
Katarzyna Duszkiewicz
Magdalena Witkowska
Barbara Krzywicka
Jolanta Snowacka

Agnieszka Stelmaszyk

Weronika Dwojakowska

Beata Szczypińska

Lidia Zasada

Iwona Złotek

Anna Elszkowska

Dorota Karczewska

Mariusz Milewski

Andrzej Hemperek

Michał Stygar
Paweł Poleszak
Jerzy Trybiński
Anna Czarnecka

Elżbieta Marczak

Ewa Rytter

Katarzyna Wójcik

Milena Trybińska

Pedagog
Danuta Łączny, Ewa Piotrowska
Psycholog
Agnieszka Chmiel

25.03.2009