• Nauczanie zdalne •

 

Weszło w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z tym zamieszczamy materiały dydaktyczne do wykorzystania przez naszych wychowanków w domu.

 

 

Kreatywność - muzyka

 

Opis zadań i karty pracy z muzyki zestaw nr 1
Opis zadań i karty pracy z muzyki zestaw nr 2
Kreatywność - plastyka

 

Opis zadań, karty pracy i adresy stron internetowych dla szkoły podstawowej 1
Opis zadań, karty pracy i adresy stron internetowych dla szkoły przysposabiającej do pracy 1
Opis zadań i karty pracy dla szkoły podstawowej 2
Opis zadań i karty pracy dla szkoły przysposabiającej do pracy 2

 

Kreatywność - technika i przysposobienie do pracy

 

Zestaw zadań z techniki dla szkoły podstawowej 1
Zadania z przysposobienia do pracy

 

Wychowanie fizyczne

 

Zestaw ćwiczeń ruchowych i innych propozycji dla aktywnych

 

Korekta wad mowy i integracja sensoryczna

 

Zestaw materiałów do ćwiczeń dla klas I - III szkoły podstawowej
Zestaw materiałów do ćwiczeń dla klas IV - VIII szkoły podstawowej
Zestaw materiałów do ćwiczeń dla szkoły przysposabiającej do pracy

 

Religia

 

Zestaw zadań i ćwiczeń z religii dla szkoły podstawowej i szkoły przysposabioającej do pracy

 

Zajęcia usprawniająco-rozwijające

 

Zabawy i ćwiczenia - zestaw I i II
Zabawy i ćwiczenia - zestaw III
Gry i zabawy dla uczniów klas I - III
Zadania dla uczniów klas IV - VIII
Zadania dla wychowanków grup wychowawczych
Zajęcia rozwijająco-usprawniające 1
Zajęcia rytmiczno-taneczne 1

 

Pedagog i psycholog

 

Informacje pedagoga szkolnego 1
Informacje psychologa szkolnego 1
Informacje pedagoga szkolnego 2
Informacje psychologa szkolnego 2

2020-03-25