• Nauczanie zdalne •

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poniżej zamieszczamy materiały dydaktyczne do wykorzystania przez naszych wychowanków do pracy w domu.

 

 

FILMY

 

Pani Weronika czyta "Mecz w zagrodzie"

 

PREZENTACJE

 

Rośliny chronione w Polsce 
Zagadki o zawodach
Dziecko w sztuce polskiej

 

 

Kreatywno?? - muzyka

 

Opis zadań i karty pracy z muzyki zestaw nr 1
Opis zadań i karty pracy z muzyki zestaw nr 2
Kreatywno?? - plastyka

 

Opis zadań, karty pracy i adresy stron internetowych dla szkoły podstawowej 1
Opis zadań, karty pracy i adresy stron internetowych dla szkoły przysposabiającej do pracy 1
Opis zadań i karty pracy dla szkoły podstawowej 2
Opis zadań i karty pracy dla szkoły przysposabiającej do pracy 2

 

Kreatywno?? - technika i przysposobienie do pracy

 

Zestaw zadań z techniki dla szkoły podstawowej 1
Zadania z przysposobienia do pracy
Narzędzia do majsterkowania

 

Wychowanie fizyczne

 

Zestaw ćwiczeń ruchowych i innych propozycji dla aktywnych

 

Korekta wad mowy i integracja sensoryczna

 

Zestaw materiałów do ćwiczeń dla klas I - III szkoły podstawowej
Zestaw materiałów do ćwiczeń dla klas IV - VIII szkoły podstawowej
Zestaw materiałów do ćwiczeń dla szkoły przysposabiającej do pracy

 

Religia

 

Zestaw zadań i ćwiczeń z religii dla szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy

 

Zaj?cia usprawniaj?co-rozwijaj?ce

 

Zabawy i ćwiczenia - zestaw I i II
Zabawy i ćwiczenia - zestaw III
Gry i zabawy dla uczniów klas I - III
Zadania dla uczniów klas IV - VIII
Zadania dla wychowanków grup wychowawczych
Zajęcia rozwijająco-usprawniające 1
Zajęcia rytmiczno-taneczne 1

 

Pedagog i psycholog

 

Informacje pedagoga szkolnego 1
Informacje psychologa szkolnego 1
Informacje pedagoga szkolnego 2
Informacje psychologa szkolnego 2
Informacje psychologa szkolnego 3
Informacje pedagoga szkolnego 3
Informacje psychologa szkolnego 4

2020-04-21