• Niebieska Karta •

 

Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Procedurę "Niebieskie Karty" oraz wzory formularzy "Niebieska Karta" określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" i wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. Nr 209, poz. 1245), wydane na podstawie art. 9d ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

 

Obecnie obowiązek prowadzenia procedury "Niebieskie  Karty" wynikający z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, dotyczy oprócz pracowników innych instytucji (pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, ochrony zdrowia) także nauczycieli i wychowawców.

 

Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

 

 

Poniżej prezentujemy tekst rozporządzenia i podstawowe zasady realizowania procedury "Niebieskie Karty"

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać u pedagoga szkolnego.


2012-10-18