• Patron Ośrodka •

 

Po ponad 40 latach istnienia naszego Ośrodka postanowiliśmy nadać mu imię. Przygotowania rozpoczęły się we wrzeÅ›niu 2009 r.

W drodze konkursu wybraliśmy imię KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU. Potem wystosowaliśmy wniosek do Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, która 07 stycznia 2010 r. wyraziła zgodę na nadanie Ośrodkowi tego imienia (zobacz uchwałę) oraz wniosek do Rady Powiatu Polickiego, która 26 lutego 2010 r. również podjęła stosowną uchwałę (zobacz uchwałę)

Przygotowania do uroczystości nadania imienia trwały dziewięć miesięcy. I wreszcie, przy pięknej, słonecznej pogodzie 10 czerwca 2010 r. nasz Ośrodek przestał być bezimienny.(przeczytaj relację)
Jesteśmy trzecim w kraju Ośrodkiem Specjalnym, który nosi imię Kawalerów Orderu Uśmiechu.

 

HISTORIA POWSTANIA ORDERU UŚMIECHU

 

Na pomył‚ nadawania Orderu wpadła w 1968 redakcja Kuriera Polskiego, którego redaktorem naczelnym był Cezary Leżeński. Inspiracją był wywiad z Wandą Chotomską z okazji 5-lecia dobranocki dla dzieci "Jacek i Agatka", gdzie pisarka opowiedziała o chłopcu ze szpitala rehabilitacyjnego pod Warszawą, który chciał nadać jakieś odznaczenie od dzieci.

 

Dziennikarze uznali, że to może być inicjatywa samych dzieci, żeby nagradzać dobrą pracę dorosłych. Ogłoszono ogólnopolski konkurs na projekt odznaczenia. Konkurs wygrała dziewięciolatka z Głuchołaz – Ewa Chrobak. Od talerzyka i szklanki odrysowała słońce, do którego ręcznie dorysowała nierówne promienie. Projekt, z ponad 44 tysięcy innych, wybrało jury pod przewodnictwem Szymona Kobylińskiego.

 

Jesienią 1968 roku odbyło się posiedzenie Kapituły, na którym w imieniu dzieci przyznano po raz pierwszy to odznaczenie. Kawalerem z legitymacją nr 1 został prof. dr Wiktor Dega, chirurg ortopeda z Poznania.

W roku 1979 (ogłoszonym przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Dziecka) Sekretarz Generalny ONZ Kurt Waldheim nadał Orderowi Uśmiechu rangę międzynarodową. Od tej pory Kapituła Orderu Uśmiechu też stała się międzynarodowa

W 1996 w Rabce utworzono Muzeum Orderu Uśmiechu.

W 2003 dzień 21 września ogłoszono  Światowym Dniem Dziecięcego Orderu Uśmiechu.

 

PRZYZNAWANIE ORDERU UŚMIECHU

 

Odznaczenie – w formie medalu przedstawiającego uśmiechnięte słoneczko – przyznawane jest w Polsce przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu mieszczącą się w Warszawie, której sekretariat znajduje się w Świdnicy.

 

Spośród kandydatur nadesłanych przez dzieci z całego świata KapituÅła wybiera laureatów. Kawalerem Orderu Uśmiechu zostaje dorosły, którego działalność jest wyjątkowa, nietuzinkowa i przynosi dzieciom najwięcej radości, a często ratuje ich życie.

Ceremonii wręczania Orderu towarzyszy rytuał wypicia soku z cytryny, koniecznie z uśmiechem na twarzy oraz pasowania różą. Każdy nowo pasowany Kawaler Orderu Uśmiechu przyrzeka przed dziećmi i członkami Kapituły "być zawsze pogodnym i radość dzieciom przynosić".

 

Order przyznawany jest dwa razy do roku – wiosną i jesienią. Historycznie było to pierwszego dnia wiosny i ostatniego dnia lata. Lista Kawalerów Orderu Uśmiechu liczy obecnie prawie 1000 osób z przeszło 45 krajów świata. Prawo do używania tytułu Kawalera Orderu Uśmiechu mają jedynie osoby, którym go wręczono zgodnie z ceremoniałem.

W wyjątkowych przypadkach Kanclerz Kapituły może wyrazić zgodę na odstąpienie od tradycyjnego ceremoniału, co miało miejsce w przypadku Papieża Jana Pawła II, Krystyny Feldman (Order przekazano pośmiertnie) i króla Arabii Saudyjskiej Abdullah bin Abdulaziz Al Saud.

KAWALEROWIE ORDERU UŚMIECHU


Najmłodszym Kawalerem Orderu Uśmiechu został w 1994 roku 23-letni wówczas Marek Michalak; najstarszą odznaczoną tym orderem osobą była zaś 97-letnia (w 2007 roku) Irena Sendlerowa (zm. 2008). Kawalerami Orderu Uśmiechu są współczesne autorytety, m.in.:

hierarchowie kościelni, arystokraci i politycy – Papież Jan Paweł II, Daż, ks. bp Antoni Długosz, król Arabii Saudyjskiej Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, królowa Szwecji Sylwia, księżniczka Anna, księżna Yorku Sarah Ferguson, księżna Maria Sapieha, Nelson Mandela, Kurt Waldheim

aktorzy i reżyserzy – Ewa Błaszczyk, Anna Dymna, Alina Janowska, Krystyna Feldman, Ryszarda Hanin, Krzysztof Janczak, Zygmunt Kęstowicz, Irena Kwiatkowska, Steven Spielberg, Peter Ustinov, Oprah Winfrey

działacze społeczni - prof. Jadwiga Bińczycka, Hanna i Antoni Gucwińscy, Marek Kotański, Jacek Kuroń, Jolanta Kwaśniewska, prof. Maria Bogdanowicz

25.03.2009