• Podręczniki •

 

Wykaz materiałów dydaktycznych na rok szkolny 2016/2017

 

Szkoła Podstawowa

 

Tytuł serii

Autor

Wydawnictwo

 

"Pewny start" - "Cztery pory roku"

opracowanie zbiorowe

 

Wydawnictwo Szkolne PWN

"Pewny start" – "Mój dobry rok"

Pliwka Aneta, Radzka Katarzyna, Szostak Barbara

Gimnazjum

 

Tytuł serii

Autor

Wydawnictwo

 

"Pewny start" – "Mój dobry rok"

Pliwka Aneta, Radzka Katarzyna, Szostak Barbara

 

Wydawnictwo Szkolne PWN

"Pewny start" – "Świat wokół mnie"

opracowanie zbiorowe

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

Tytuł serii

Autor

Wydawnictwo

 

"Pewny start" – "Świat wokół mnie"

opracowanie zbiorowe

 

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

 

"Pewny start" – "O dorosłości"*

 

opracowanie zbiorowe

       

           * wymieniona pozycja ukaże się w sierpniu 2016 r.

2016-06-17