• Program PFRON •

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

W ramach tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

 

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat programu, druk wniosku i klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych.

 


Dodatkowe informacje dotyczące programu znajdziecie tutaj

2020-04-15