• Projekty 2021 •

 

Z końcem 2020 roku Zarząd Powiatu w Policach ogłosił konkurs projektów edukacyjnych w ramach Lokalnego Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Przystąpiliśmy do tego konkursu tworząc dwa projekty: "INTERAKTYWNA NAUKA DLA KAŻDEGO" i "DWIE RĘCE MAM I TWORZĘ TO SAM! – KREATYWNY UCZEŃ" Oba projekty zostały pozytywnie zaopiniowane i zostały zrealizowane w przewidzianym terminie.

 

Projekt "INTERKATYWNA NAUKA DLA KAŻDEGO" jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji, która wręcz wymusza umiejętność korzystania z urządzeń cyfrowych również w szkole specjalnej. Dlatego w pierwszym etapie realizacji naszego projektu wyposażyliśmy klasy z pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego w monitory interaktywne.

 

Jesteśmy dopiero na początku drogi w poznawaniu możliwości pracy z tym urządzeniem, ale już teraz widzimy, że monitor interaktywny jest wszechstronnym narzędziem wspomagającym proces edukacyjny na miarę XXI wieku. Projekt "INTERAKTYWNA NAUKA DLA KAŻDEGO" jest więc szansą dla naszych uczniów na korzystanie z nowoczesnej technologii cyfrowej i wyrównywaniem szans edukacyjnych.

 

 

Celem projektu "DWIE RĘCE MAM I TWORZĘ TO SAM! – KREATYWNY UCZEŃ" jest wspieranie uzdolnionych uczniów i motywowanie uczniów słabszych do tworzenia i pracy. Dzięki realizacji projektu możliwe jest prowadzenie zajęć z kreatywności metodą scrapbookingu z wykorzystaniem specjalistycznej maszyny tnąco-wytłaczającej oraz metodą origami z wykorzystaniem materiałów Doroty Dziamskiej.

 

Podejmując różnorodne działania np.: plastyczno – techniczne, konstrukcyjne, zajęcia wymagające precyzyjnych ruchów dłoni, nadgarstka i palców, uczniowie doskonalą sprawność manualną, spostrzegawczość i koordynację wzrokowo-ruchową.

Przede wszystkim jednak wyzwalają wyobraźnię, twórczość, aktywność własną oraz samodzielność. Swoimi pracami mogą obdarować innych, co daje im dużo satysfakcji i poczucie sprawstwa. Projekt "DWIE RĘCE MAM I TWORZĘ TO SAM! – KREATYWNY UCZEŃ" powstał i został zrealizowany przy wsparciu Fundacji "Bądźmy Razem z Niepełnosprawnym w Tanowie".

 

2021-02-04