• Projekty 8.3 i 8.6 •

 

 

W zawiązku z decyzją Zarządu Powiatu w Policach o zwieszeniou zajęć dydaktycznych w naszym Ośrodku,

od 12.03.2020 r. do 10.04.2020 r. zawieszeniu ulegają też wszystkie zajęcia w ramach obu realizowanych w placówce projektów (projekty nr RPZP.08.03.00-32-K013/18 i RPZP.08.06.00-32-K052/18).

 

 

Projekt nr RPZP.08.03.00-32-K013/18 pn."Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego."

 

Projekt nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn. "Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy."

 

2018-11-22