• Projekty 8.3 i 8.6 •

 

 

Nasz Ośrodek bierze udział w dwóch projektach: nr RPZP.08.03.00-32-K013/18, pn."Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego." oraz nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn. "Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy."

 

 

Poniżej cele i zadania, regulaminy projektów, rodzaje zajęć i sprawozdania.

 

 

PROJEKT 8.3

 

PROJEKT 8.6

 

PREZENTACJA

 

 

SPRAWOZDANIA

 

2018-11-22