• Zajęcia pozalekcyjne •

 

Koło czytelnicze "Literka"

 

"Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała"

R. Steele

 

Na zajęciach koła „Literka” uczniowie nabywają i rozwijają umiejętność czytania w sposób jak najbardziej naturalny i zgodny z ich możliwościami. Opanowanie umiejętności czytania jest dla naszych uczniów ogromnym postępem w dążeniu do samodzielności i zaradności, a dzięki różnorodnym metodom i formom stosowanym podczas spotkań, również przyjemnością. Realizowany na zajęciach program „W krainie słów i słówek” zawiera elementy metod: globalnego czytania Glenna Domana, Marii Montessori, Ireny Majchrzak oraz elementy metody czytania sylabowego Jagody Cieszyńskiej. Ponadto uczniowie słuchają tekstów czytanych przez nauczyciela, a także własnoręcznie wykonują książeczki, które potem chętnie i wielokrotnie „czytają” oraz z dumą prezentują innym.

Koło muzyczne "Akord"

 

W zajęciach koła „AKORD” uczestniczą uczniowie uzdolnieni wokalnie, pasjonaci wspólnego muzykowania. W pracy wykorzystujemy proste środki wyrazu: śpiew, ruch i grę na instrumentach perkusyjnych. Wspólne muzykowanie jest świetną sposobnością do wytworzenia silnej więzi z grupą rówieśniczą, a ponadto atrakcyjną formą rozwijania zainteresowań muzycznych i okazją do wyrażania własnych uczuć. Zajęcia kółka są tak zaplanowane, aby wszystkie dzieci mogły przełamać barierę nieśmiałości i lęku przed publicznym występem. Uczniowie mniej aktywni mają okazję wyzwolić ekspresję muzyczną zgodnie z posiadanymi przez nich uzdolnieniami, nadpobudliwi natomiast mogą wyciszyć się i zrelaksować. Zajęcia zespołu wokalno-instrumentalnego to nie tylko ciągłe próby, ćwiczenie repertuaru, przygotowywanie kostiumów i dekoracji. Efekty swojej pracy przedstawiamy nie tylko występując przed publicznością szkolną czy rodzicami. Uczestniczymy również w licznych koncertach i imprezach integracyjnych zorganizowanych przez zaprzyjaźnione z nami placówki.

Koło plastyczne

 

Koło plastyczne to dodatkowe zajęcia dla uczniów uzdolnionych manualnie i artystycznie. Ich celem jest praca z uczniem zdolnym, rozwijanie jego potencjału twórczego, rozładowywanie u dzieci i młodzieży napięcia emocjonalnego poprzez ekspresję artystyczną, a ponadto podnoszenie samooceny uczniów poprzez eksponowanie ich prac i możliwość ofiarowywania swoich dzieł innym ludziom. Zajęcia mają charakter dobrowolny przez co pozwalają na kształtowanie u dzieci postawy twórczego i celowego spędzania czasu wolnego. W ramach zajęć uczniowie poznali technikę płaskodruku, formy przestrzenne, konstrukcje wielomateriałowe, rysunek ołówkiem lub węglem techniką światłocienia, malowanie na tworach naturalnych (kamienie, drewno), aplikacje z tkanin (szyte) i ze skór (klejone), rysunek witrażowy płaski (kartki świąteczne), kompozycje przestrzenne (lampiony ze szklanych naczyń), technikę de coupage, oklejanie motywami papierowymi przedmiotów użytkowych, rysunek temperą i farbą olejną typu spray. Uczniowie biorą udział w wielu ciekawych konkursach i zdobywają atrakcyjne nagrody. Nasze prace wystawiamy na wielu wystawach i kiermaszach w Policach i Szczecinie.

Koło teatralne "Pinokio"

 

Terapia przez teatr jest jednym ze sposobów odkrywania i rozwijania w dziecku niepełnosprawnym tego, co jest w nim najlepsze, pozwala na kształcenie jego zainteresowań, zamiłowań, zapotrzebowania na kontakt ze sztuką. Zajęcia teatralne ułatwiają ekspresję uczuć dziecka, kształtują i doskonalą liczne umiejętności. W teatroterapii mogą uczestniczyć zarówno dzieci nieśmiałe, zahamowane, jak też nadpobudliwe psychoruchowo, z wadami wymowy. Poprzez wspólną pracę i zabawę, udaje się rozbudzić w nich to, co indywidualne, niepowtarzalne. Oklaski w trakcie przedstawienia są niezastąpionym zastrzykiem energii do dalszego działania. Aplauz otoczenia i podziw dają wychowankom poczucie własnej wartości. Od lat odnosimy sukcesy na Regionalnym Przeglądzie Małych Form Kukiełkowych "Kukiełkowa Kraina" organizowanym przez SOSW nr 4 w Szczecinie oraz innych konkursach i festiwalach teatralnych w Szczecinie i Policach. Występy naszych aktorów uświetniają liczne uroczystości i imprezy szkolne oraz ośrodkowe. Praca teatralna z dziećmi niepełnosprawnymi to duża radość, ciągłe poszukiwanie inspiracji, nieustanne wybieganie poza codzienna rutynę.

Koło fotograficzne

 

W naszym Ośrodku działa koło fotograficzne. Wychowankowie biorący udział w jego pracach uczą się podstaw fotografowania i komputerowej obróbki zdjęć. Fotografowaliśmy las w różnych porach roku, szukaliśmy ciekawych miejsc w najbliższej okolicy, zwiedzaliśmy miejscowości położone w Powiecie Polickim w poszukiwaniu zabytków, byliśmy w schronisku dla zwierząt, podpatrywaliśmy zwierzęta. W konkursach fotograficznych, m.in. "Zabytki pozują do zdjęć", "Czas na las", "Atrakcje turystyczne Powiatu Polickiego", nasze prace zdobywały nagrody i wyróżnienia, w tym dwukrotnie I miejsca. Natomiast w konkursie "Zwierzęta, krajobraz, łowiectwo" zorganizowanym przez Polski Związek Łowiecki w Szczecinie cykl trzech zdjęć jednego z uczestników koła zdobył główną nagrodę Grand Prix.

Koło recytatorskie

 

Szkolne koło recytatorskie to miejsce dla wszystkich uczniów zainteresowanych słowem, poezją i recytacją. Podczas zajęć stosowane są różnorodne ćwiczenia ortofoniczne, poprawiające wyrazistość wymowy i kształtujące umiejętność posługiwania się głosem. Poprzez zabawę i ćwiczenia uczniowie rozwijają techniki języka mówionego, wzbogacają słownik bierny i czynny oraz uważnie słuchają wypowiedzi innych. Obcowanie z tekstem literackim wprowadza uczniów w świat bogactwa mowy. Uczestnictwo w zajęciach koła recytatorskiego jest przyjemnością, zabawą i sposobem spędzenia wolnego czasu.

Koło informatyczne "Enter"

 

Na zajęciach koła „Enter” spotykają się uczniowie, którzy lubią pracę z komputerem, ale też chętnie zdobywają nowe wiadomości. Opracowana tematyka zajęć pozwala na nabywanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnym oprogramowaniem z zakresu edycji tekstu, grafiki, tworzenia prezentacji multimedialnych. Podczas zajęć z pasją odkrywamy „komputerowe tajemnice”, uczymy się, bawimy, pracujemy i nabieramy wprawy, co sprawia nam wiele radości i przynosi ogromną satysfakcję. Dzieci uczą się tak bardzo przydatnego w dzisiejszym świecie posługiwania się komputerem oraz świadomego, bezpiecznego i mądrego korzystania z technologii informacyjnej. Odnosimy sukcesy w kolejnych edycjach wojewódzkiego konkursu informatycznego „Internetowa Mądra Głowa”.

Koło taneczne

 

W naszym Ośrodku działa koło taneczne. Taniec to znakomita forma wyrażania siebie, aktywności własnej, emocji i współdziałania w zespole. Pozwala na rozładowywanie napięcia emocjonalnego oraz zacieśnienia więzi koleżeńskich. Uczymy się podstaw tańców: walca, poloneza, a także tańca współczesnego. Bierzemy udział w przeglądach i konkursach tanecznych. W ramach koła organizujemy dyskoteki dla kolegów i koleżanek.

Akademia zdrowia

 

Dzieci coraz więcej czasu poświęcają internetowi, grom komputerowym i telewizji, zaniedbując ruch i aktywność na świeżym powietrzu. Są z każdym dniem coraz bardziej zmęczone i narażone na powstawanie wad kręgosłupa. Nie potrafią zdrowo przeżyć dnia. Dzieci uczą się pewnych nawyków, które w toku dalszego kształcenia są utrwalane i wzbogacane o nowe umiejętności. Dlatego też, od najwcześniejszych lat warto zwrócić ich uwagę na zdrowie własne oraz propagowanie zdrowego stylu życia i zamiłowania do sportu. W myśl hasła "w zdrowym ciele zdrowy duch" zrodził się pomysł otwarcia w naszym Ośrodku tzw. AKADEMII ZDROWIA, w ramach której dzieci dowiedzą się, że same mogą wpływać na swoje zdrowie i ogólną sprawność psychomotoryczną, nauczą się troszczyć o bezpieczeństwo oraz zdrowie swoje i innych, zrozumieją potrzebę aktywnego wypoczynku. Tematyka spotkań dostosowana jest do zmian zachodzących w poszczególnych porach roku, a cele realizowane będą poprzez różnorodne formy zajęć dostosowane do umiejętności i potrzeb dzieci.

Koło przyrodniczo-ekologiczne

 

Koło przyrodniczo-ekologiczne rozwija w dzieciach naturalną potrzebę kontaktu z przyrodą. W czasie zajęć odbywamy wycieczki do lasu, gdzie obserwujemy ptaki i zwierzęta, a także zmieniające się w zależności od pory roku barwy przyrody. Członkowie koła biorą udział w różnorodnych akcjach mających na celu ochronę środowiska: zbieraniu zużytych baterii, sprzątaniu świata, ochrony kasztanowców i "Dniu Ziemi". Pracujemy indywidualnie i w grupie, ucząc się wspólnego osiągania celów.

Koło gospodarstwa domowego

 

W kole gospodarstwa domowego wychowankowie uczą się jak w bezpieczny sposób korzystać z elektrycznych urządzeń kuchennych, poznają zasady zdrowego żywienia oraz samodzielnego przyrządzania prostych potraw. Uczą się również nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowania się w czasie spożywania posiłków, a także robienia zakupów i dobierania odpowiednich składników do danych potraw.

25.03.2009