• Zajęcia rewalidacyjne •

 

KOREKCJA WAD POSTAWY

 

Zajęcia korekcji wad postawy prowadzone są w sali, w której uczniowie ćwiczą pod okiem nauczyciela przy wykorzystaniu profesjonalnego i nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz przyrządów i przyborów umożliwiających prowadzenie gier i zabaw ruchowych. Zajęcia prowadzone są w małych dwuosobowych grupach lub indywidualnie.

EEG BIOFEEDBACK

 

Metoda eeg biofeedback polega na biologicznym sprzężeniu zwrotnym. Osoba poddawana treningowi uczy się pozytywnie zmieniać wzorzec fal mózgowych, wzmacniając porządane i hamując nieporządane. Treningi poprawiają koncentrację i pamięć, a także polepszają nastrój i redukują napięcia emocjonalne. Metoda jest bezpieczna, przyjemna i jako sposób uczenia się za pomocą wideogry nie ma żadnych działań ubocznych. Nawet najmłodsi wychowankowie chętnie biorą udział w treningach.

 

STYMULACJA POLISENSORYCZNA

 

Stymulacja polisensoryczna, to nauka życia przez życie, to celowe kształtowanie bodźców w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć. Umożliwia poznawanie przez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie i smakowanie. W czasie zajęć nasi wychowankowie pracują z fakturami dotykowymi, materiałami sypkimi oraz tworzywami przekształcalnymi. Stymulują zmysł słuchu poprzez naśladowanie i lokalizowanie dźwięku i zabawy rytmiczno-ruchowe. Rozróżniają podstawowe bodźce smakowe i zapachowe. W czasie zajęć wykorzystujemy także elementy metody porannego kręgu.

 

KOREKTA WAD MOWY

 

Zajęcia rewalidacyjne z zakresu korekty wad mowy prowadzone są w bardzo dobrze wyposażonym gabinecie. Oprócz pomocy tradycyjnych uczniowie korzystają również m.in. z zestawu komputerowego umożliwiającego nagrywanie i odtwarzanie dźwięków mowy, a także kompletu specjalistycznych programów multimedialnych.

INTEGRACJA SENSORYCZNA

 

Metoda integracji sensorycznej jest kompleksową metodą terapeutyczną stosowaną w Ośrodku od kilku lat. Pozwala kształtować prawidłową integrację informacji dochodzących do mózgu ze wszystkich narządów i zmysłów co stanowi podstawę ogólnego rozwoju człowieka. Metoda kierowana jest do wszystkich dzieci, tj. dzieci z zespołem Downa i niektórymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie, dzieci z autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, obniżonym poziomem rozwoju intelektualnego. W terapii integracji sensorycznej wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt i typowe pomoce dydaktyczne. Jest prowadzona jest przez wykwalifikowanych terapeutów.

 

TERAPIA SNOEZELEN

 

Sala doświadczania świata jest wykorzystywana do prowadzenia terapii Snoezelen. Jej celem jest pobudzanie zmysłw, oddziaływanie na nie przy pomocy odpowiednio dobranych bodźców, poszukiwanie aktywności własnej osoby poddanej terapii oraz ułatwienie kontaktu z opiekunem. Pobudzanie dotyczy wybranego zmysłu. Oddziałuje się nań podając uczestnikowi terapii ściśle uporządkowane proste bodźce, np. dźwięki czy barwne plamy, pozostawiając jednak swobodę co do wyboru tych bodźców, jak i czasu koncentrowania się na nich. Bodźce są dobrane w taki sposób,by nie tylko stymulowały zmysły, ale i umożliwiały miły odpoczynek. Uczniom poddanym terapii stwarza się możliwość odprężenia oraz daje poczucie bezpieczeństwa. Nasi wychowankowie bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach.

STYMULACJA BAZALNA

 

Stymulacja bazalna skierowana jest przede wszystkim do osób dotkniętych wieloraką niepełnosprawnością, od niemowlęcia do osoby dorosłej w stanie ciężkim. Jej zamierzeniem jest pobudzenie maksymalnego rozwoju osoby niepełnosprawnej poprzez zaproponowanie jej licznych bodźców środowiskowych oraz doświadczeń wielozmysołowych, które ułatwiają rozwój świadomości własnej egzystencji. Stymulacja bazalna pomaga wyrównywać brak doświadczeń życiowych i za pomocą propozycji własnej aktywności i odpowiednio dobranych bodźców pomaga osobie wejść w kontakt z własnym ciałem i światem zewnętrznym.

 

ALTERNATYWNE I WSPOMAGAJÄ„CE METODY KOMUNIKACJI

 

Zajęcia rewalidacyjne z zakresu Alternatywnych i Wspomagajacych Metod Komunikacji prowadzone są metodami Makaton i Piktogram. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które nie posługują się mową czynną lub ich mowa jest bardzo zaburzona i przez to niezrozumiała dla otoczenia. Głównym założeniem terapii AAC jest umożliwienie za pomocą odpowiednich znaków (gestów lub symboli graficznych) nawiązania podstawowej komunikacji. StosowanieMakatonu i Piktogramów przyczynia się do redukcji frustracji spowodowanej niemożnością porozumienia się, budowania więzi emocjonalnej z otoczeniem, stymulacji rozwoju intelektualnego, a przede wszystkim korzystnie wpływa na rozwój mowy czynnej.

METODA TOMATISA

 

Dysponujemy zestawem do pracy metodą Tomatisa. Jest to trening uwagi słuchowej. Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także poprawa zachowań społecznych.

 

HIPOTERAPIA

 

Hipoterapia daje wiele mozliwości terapeutycznych. Jest jedną z metod o największym zasięgu zarówno pod względem różnorodności korzystających z niej pacjentów jak i ich wieku. Wspomaga ona główne metody terapeutyczne. U dzieci niesprawnych ruchowo wpływa korzystnie na regulację napięcia mięśniowego, stereotyp chodu i reakcje równoważne.

Jazda i ćwiczenia na koniu mają również aspekt dydaktyczny, profilaktyczny i wychowawczy: wpływają pozytywnie na motywację, otwartość na kontakt z otoczeniem, nastrój, samoocenę, motywację do działania, zachowanie, a przede wszystkim dającą naszym przedszkolakom dużo radości.

 

DOGOTERAPIA

 

Podczas zajęć dogoterapeutycznych wykorzystywane są trzy rodzaje dziłań: spotkanie z psem, edukacja z psem i terapia. Zajęcia pozwalają dzieciom cieszyć się obecnością psa, przełamywać lęki w kontaktach z otoczeniem i stymulować rozwój zmysłów. Stosowane są różne metody i formy pracy, rozwijąjace u dzieci chęć zdobywania nowych doświadczeń oraz wspomagające otwieranie się na działania edukacyjno-terapeutyczne nauczyciela i motywujące rolą psa. W naszym Ośrodku pracuj&ą dwa psy rasy cavalier king charles spaniel: Verdi i Tajga.

 

MUZYKOTERAPIA

 

Muzykoterapia to jedna z najbardziej rozwiniętych form terapii przez sztukę. Jako metoda pracy z dzieckiem, spełnia m.in. cel terapeutyczny, ogólnorozwojowy i umuzykalniający. Uczy umiejętności odprężania, podnosi poziom samooceny oraz pomaga ujawnić i rozładować zablokowane emocje. Funkcja zabawowa zajęć integruje z grupą rówieśników, relaksuje i daje poczucie artystycznego spełnienia. Wpływa na procesy poznawcze, koncentrację uwagi oraz zachęca do aktywnego odbioru muzyki, śpiewu i gry na instrumentach.

 

25.03.2009