Zajęcia pozalekcyjne

Koło czytelnicze „Literka”

„Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała” R. Stelle

Na zajęciach koła „Literka” uczniowie nabywają i rozwijają umiejętność czytania w sposób jak najbardziej naturalny i zgodny z ich możliwościami. Opanowanie umiejętności czytania jest dla naszych uczniów ogromnym postępem w dążeniu do samodzielności i zaradności, a dzięki różnorodnym metodom i formom stosowanym podczas spotkań, również przyjemnością. Realizowany na zajęciach program „W krainie słów i słówek” zawiera elementy metod: globalnego czytania Glenna Domana, Marii Montessori, Ireny Majchrzak oraz elementy metody czytania sylabowego Jagody Cieszyńskiej. Ponadto uczniowie słuchają tekstów czytanych przez nauczyciela, a także własnoręcznie wykonują książeczki, które potem chętnie i wielokrotnie „czytają” oraz z dumą prezentują innym.

Koło muzyczne „Akord”

W zajęciach koła „AKORD” uczestniczą uczniowie uzdolnieni wokalnie, pasjonaci wspólnego muzykowania. W pracy wykorzystujemy proste środki wyrazu: śpiew, ruch i grę na instrumentach perkusyjnych. Wspólne muzykowanie jest świetną sposobnością do wytworzenia silnej więzi z grupą rówieśniczą, a ponadto atrakcyjną formą rozwijania zainteresowań muzycznych i okazją do wyrażania własnych uczuć. Zajęcia kółka są tak zaplanowane, aby wszystkie dzieci mogły przełamać barierę nieśmiałości i lęku przed publicznym występem. Uczniowie mniej aktywni mają okazję wyzwolić ekspresję muzyczną zgodnie z posiadanymi przez nich uzdolnieniami, nadpobudliwi natomiast mogą wyciszyć się i zrelaksować. Zajęcia zespołu wokalno-instrumentalnego to nie tylko ciągłe próby, ćwiczenie repertuaru, przygotowywanie kostiumów i dekoracji. Efekty swojej pracy przedstawiamy nie tylko występując przed publicznością szkolną czy rodzicami. Uczestniczymy również w licznych koncertach i imprezach integracyjnych zorganizowanych przez zaprzyjaźnione z nami placówki.

Koło plastyczne

Koło plastyczne to dodatkowe zajęcia dla uczniów uzdolnionych manualnie i artystycznie. Ich celem jest praca z uczniem zdolnym, rozwijanie jego potencjału twórczego, rozładowywanie u dzieci i młodzieży napięcia emocjonalnego poprzez ekspresję artystyczną, a ponadto podnoszenie samooceny uczniów poprzez eksponowanie ich prac i możliwość ofiarowywania swoich dzieł innym ludziom. Zajęcia mają charakter dobrowolny przez co pozwalają na kształtowanie u dzieci postawy twórczego i celowego spędzania czasu wolnego. W ramach zajęć uczniowie poznali technikę płaskodruku, formy przestrzenne, konstrukcje wielomateriałowe, rysunek ołówkiem lub węglem techniką światłocienia, malowanie na tworach naturalnych (kamienie, drewno), aplikacje z tkanin (szyte) i ze skór (klejone), rysunek witrażowy płaski (kartki świąteczne), kompozycje przestrzenne (lampiony ze szklanych naczyń), technikę de coupage, oklejanie motywami papierowymi przedmiotów użytkowych, rysunek temperą i farbą olejną typu spray. Uczniowie biorą udział w wielu ciekawych konkursach i zdobywają atrakcyjne nagrody. Nasze prace wystawiamy na wielu wystawach i kiermaszach w Policach i Szczecinie.

Koło teatralne „Pinokio”

Terapia przez teatr jest jednym ze sposobów odkrywania i rozwijania w dziecku niepełnosprawnym tego, co jest w nim najlepsze, pozwala na kształcenie jego zainteresowań, zamiłowań, zapotrzebowania na kontakt ze sztuką. Zajęcia teatralne ułatwiają ekspresję uczuć dziecka, kształtują i doskonalą liczne umiejętności. W teatroterapii mogą uczestniczyć zarówno dzieci nieśmiałe, zahamowane, jak też nadpobudliwe psychoruchowo, z wadami wymowy. Poprzez wspólną pracę i zabawę, udaje się rozbudzić w nich to, co indywidualne, niepowtarzalne. Oklaski w trakcie przedstawienia są niezastąpionym zastrzykiem energii do dalszego działania. Aplauz otoczenia i podziw dają wychowankom poczucie własnej wartości. Od lat odnosimy sukcesy na Regionalnym Przeglądzie Małych Form Kukiełkowych „Kukiełkowa Kraina” organizowanym przez SOSW nr 4 w Szczecinie oraz innych konkursach i festiwalach teatralnych w Szczecinie i Policach. Występy naszych aktorów uświetniają liczne uroczystości i imprezy szkolne oraz ośrodkowe. Praca teatralna z dziećmi niepełnosprawnymi to duża radość, ciągłe poszukiwanie inspiracji, nieustanne wybieganie poza codzienna rutynę.

Koło recytatorskie

Szkolne koło recytatorskie to miejsce dla wszystkich uczniów zainteresowanych słowem, poezją i recytacją. Podczas zajęć stosowane są różnorodne ćwiczenia ortofoniczne, poprawiające wyrazistość wymowy i kształtujące umiejętność posługiwania się głosem. Poprzez zabawę i ćwiczenia uczniowie rozwijają techniki języka mówionego, wzbogacają słownik bierny i czynny oraz uważnie słuchają wypowiedzi innych. Obcowanie z tekstem literackim wprowadza uczniów w świat bogactwa mowy. Uczestnictwo w zajęciach koła recytatorskiego jest przyjemnością, zabawą i sposobem spędzenia wolnego czasu.

Koło informatyczne „Enter”

Na zajęciach koła „Enter” spotykają się uczniowie, którzy lubią pracę z komputerem, ale też chętnie zdobywają nowe wiadomości. Opracowana tematyka zajęć pozwala na nabywanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnym oprogramowaniem z zakresu edycji tekstu, grafiki, tworzenia prezentacji multimedialnych. Podczas zajęć z pasją odkrywamy „komputerowe tajemnice”, uczymy się, bawimy, pracujemy i nabieramy wprawy, co sprawia nam wiele radości i przynosi ogromną satysfakcję. Dzieci uczą się tak bardzo przydatnego w dzisiejszym świecie posługiwania się komputerem oraz świadomego, bezpiecznego i mądrego korzystania z technologii informacyjnej. Odnosimy sukcesy w kolejnych edycjach wojewódzkiego konkursu informatycznego „Internetowa Mądra Głowa”.

Akademia zdrowia

Dzieci coraz więcej czasu poświęcają internetowi, grom komputerowym i telewizji, zaniedbując ruch i aktywność na świeżym powietrzu. Są z każdym dniem coraz bardziej zmęczone i narażone na powstawanie wad kręgosłupa. Nie potrafią zdrowo przeżyć dnia. Dzieci uczą się pewnych nawyków, które w toku dalszego kształcenia są utrwalane i wzbogacane o nowe umiejętności. Dlatego też, od najwcześniejszych lat warto zwrócić ich uwagę na zdrowie własne oraz propagowanie zdrowego stylu życia i zamiłowania do sportu. W myśl hasła „w zdrowym ciele zdrowy duch” zrodził się pomysł otwarcia w naszym Ośrodku tzw. AKADEMII ZDROWIA, w ramach której dzieci dowiedzą się, że same mogą wpływać na swoje zdrowie i ogólną sprawność psychomotoryczną, nauczą się troszczyć o bezpieczeństwo oraz zdrowie swoje i innych, zrozumieją potrzebę aktywnego wypoczynku. Tematyka spotkań dostosowana jest do zmian zachodzących w poszczególnych porach roku, a cele realizowane będą poprzez różnorodne formy zajęć dostosowane do umiejętności i potrzeb dzieci.

Koło przyrodniczo-ekologiczne

Koło przyrodniczo-ekologiczne rozwija w wychowankach naturalną potrzebę kontaktu z przyrodą. W czasie zajęć odbywją się wycieczki do lasu, gdzie prowadzone są obserwacje ptaków i zwierząt, a także zmieniającej się w zależności od pory roku przyrody. Uczestnicy koła poznają też świat egzotyczny, oglądając filmy przyrodnicze. Członkowie koła biorą też udział w różnorodnych akcjach mających na celu ochronę środowiska: zbieraniu zużytych baterii, sprzątaniu świata, ochrony kasztanowców i „Dniu Ziemi”. Pracują indywidualnie i w grupie, ucząc się wspólnego osiągania celów.

Koło gospodarstwa domowego

W kole gospodarstwa domowego wychowankowie uczą się jak w bezpieczny sposób korzystać z elektrycznych urządzeń kuchennych, poznają zasady zdrowego żywienia oraz samodzielnego przyrządzania prostych potraw. Uczą się również nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowania się w czasie spożywania posiłków, a także robienia zakupów i dobierania odpowiednich składników do danych potraw.

Koło wędkarskie „Sumik”

Udział wychowanków w kole wędkarskim służy rozbudzeniu u nich potrzeby kontaktu z przyrodą, wdrażaniu do troski o przyrodę i ekologię, rozwijaniu zamiłowania do wędkowania rekreacyjnego, a także propagowaniu wędkarstwa jako formy spędzania czasu wolnego oraz utrwalaniu zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Zimą na zajęciach uczestnicy zapoznają się z wybranymi zagadnieniami z Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, a na podstawie fotografii i plansz uczą się rozpoznawać poszczególne gatunki ryb i oglądają filmy o tematyce wędkarskiej. Doglądają też hodowli ryb akwariowych w grupach wychowawczych. Natomiast wiosną biorą udział w warsztatach nad wodą. i rozgrywanych rokrocznie integracyjnych zawodach wędkarskich nad akwenami Powiatu Polickiego.

Koło rytmiczno-taneczne „Zodiak”

W zajęciach koła biorą udział wychowankowie którzy szczególną uwagą darzą wszelkiego rodzaju zajęcia związane z muzyką, rytmem i tańcem. Zajęcia te rozbudzają i rozwijają zainteresowania i umiejętności taneczne, a również kształtują pozytywną postawę wobec aktywności ruchowej. Taniec, który jest bardzo popularny wśród dzieci i młodzieży, kształtuje także estetykę i harmonię ruchów, piękną sylwetkę i poczucie rytmu. Atrakcyjność takich zajęć stwarza możliwość zagospodarowania czasu wolnego w sposób kreatywny i aktywny ruchowo. Zespół prezentuje swoje umiejętności na uroczystościach szkolnych i reprezentuje nasz Ośrodek na przeglądach artystycznych i tanecznych w Powiecie Polickim i w województwie zachodniopomorskim.

Koło familijne

W ramach tego koła, w jesienne i zimowe popołudnia, organizowane jest kino dla wszystkich wychowanków. Prezentowane są hitowe filmy, których nie udało się obejrzeć wcześniej w kinie lub w telewizji. Po obejrzeniu filmów często toczą się długie rozmowy, podczas których oglądający dzielą się swoimi wrażeniami.

Koło ogrodnicze „Zielonym do góry”

Podczas zajęć w ogrodzie uczniowie uczą się bezpiecznie korzystać z narzędzi ogrodniczych i dbać o tereny zielone wokół budynku grup wychowawczych. Jesienią oczyszczają nasze chodniki z liści, a wiosną sadzą kwiaty. Podobnie jak członkowie koła ekologicznego pomagają dbać o środowisko biorąc udział w akcjach na rzecz ochrony przyrody.

Salon gier

Wiele emocji dostarczają wychowankom zajęcia w „salonie gier”. Grają tam w piłkarzyki, darta, cymbergaja oraz gry na xboxie kinect. To wspaniała rozrywka na deszczowe jesienne oraz chłodne zimowe popołudnia.

Zajęcia sportowe

Polskie przysłowie mówi „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Dlatego staramy się, żeby nasi wychowankowie dbali o swoje zdrowie i ciało uprawiając różne dyscypliny sportowe, m.in. piłkę nożną, koszykówkę, tenisa ziemnego, siatkówkę i inne. Jest to tym łatwiejsze, że wszyscy bardzo lubią sport i wszystko co z nim związane.