Aktywna Tablica

W Specjalnym Ośrodku im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie od roku szkolnego 2020/2021 realizowany jest rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – AKTYWNA TABLICA.

Projekt Aktywna Tablica wystartował w 2017 roku. Jego aktualna edycja ruszyła w 2020 roku i będzie realizowana do 2024 roku.

W ramach tego programu nasz ośrodek zakupił:

Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity  Disorder,  ADD  –  Attention  Deficit  Disorder),  z niepełnosprawnością  intelektualną  oraz  dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii  dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii  dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,  laptop niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania. W ramach wkładu własnego rzeczowego zakupiono Monitor Samsung 65 cali.

Zarządzeniem dyrektora został powołany koordynator nauczycielskiego zespołu samokształceniowego. Została nim pani Bogna Otmianowska.

Nauczyciele brali  udział w szkoleniach i webinariach dotyczących wykorzystania TIK.

W ramach międzyszkolnej sieci współpracy odbyły się 2 zajęcia rewalidacyjne(logopedyczne) dla uczniów SP 8 w Policach oraz zajęcia prezentujące wykorzystanie pomocy wspomagających zajęcia muzyczne o techniki multimedialne z klasą III SP w Tanowie.

Zajęcia z wykorzystaniem TIK są prowadzone we wszystkich oddziałach szkoły podstawowej. Dodatkowo z programu mogą także korzystać uczniowie Szkoły Przysposabiającej do pracy.