Odkrywamy talenty

Nasz Ośrodek w roku szkolnym 2010/11 uzyskał tytuł Miejsca Odkrywania Talentów nadany nam przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Logo Miejsce Odkrywania Talentów

Ten ogólnopolski tytuł przyznawany jest instytucjom i placówkom wspierającym dzieci i młodzież w rozwijaniu ich umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych. Miano to uzyskaliśmy jako jedna z 10 placówek w powiecie polickim, a jedyna o charakterze szkolnym. W województwie zachodniopomorskim uhonorowano w ten sposób 83 placówki.