Grupy wychowawcze

W internacie w naszym Ośrodku od poniedziałku do piątku przebywają wychowankowie, którzy nie mogą codziennie przyjeżdżać do szkoły ze swoich domów rodzinnych. Obecnie działają w nim: grupa dziewcząt oraz cztery grupy chłopców.

ŚWIETLICE I SYPIALNIE

Wszystkie grupy korzystają z pomieszczeń, z których każde ma swój oryginalny, niepowtarzalny wystrój. Ściany ozdabiają prace plastyczne wykonane przez naszych wychowanków. Na korytarzu powstała nawet galeria prac młodych artystów.

Należy dodać, iż wychowankowie bardzo dbają o porządek we wszystkich sypialniach i świetlicach. Dzięki programom realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Ministerstwo Edukacji Narodowej przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz hojności sponsorów sypialnie i świetlice zostały wyremontowane i wyposażone w nowe meble.

Wyremontowano również łazienki i przystosowano je do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAJĘCIA

Wychowawcy oprócz codziennej pracy w grupach prowadzą ciekawe zajęcia rozwijające zainteresowania wychowanków. W ramach Klubu Melomana poznają nie tylko muzykę współczesną, ale uczestniczą też w spotkaniach z muzyką klasyczną podczas wizyt w filharmonii.

Funkcjonuje także koło gospodarczo – ogrodnicze w ramach którego wychowankowie uczą się bezpiecznie korzystać z narzędzi ogrodniczych i dbać o tereny zielone wokół budynku grup wychowawczych.

Harcerze z drużyny harcerskiej „Leśnicy Wędrownicy” poznają różne regiony Polski, uczą się wdrażać do życia codziennego prawo harcerskie i zdobywają kolejne sprawności. Zajęcia koła ekologicznego uczą szacunku do środowiska i zachęcają do udziału w akcjach na rzecz ochrony przyrody. Uczestnicząc w wycieczkach wychowankowie obserwują życie otaczającej nas przyrody, a świat dla nas egzotyczny poznają oglądając filmy przyrodnicze. Ogromnym zainteresowaniem zarówno chłopców jak i dziewcząt cieszy się koło taneczne „Zodiak”. Uczestnicy zajęć uczą się tańców ludowych i współczesnych, które potem prezentują w konkursach tanecznych, zdobywając liczne nagrody.