Zajęcia pozalekcyjne

KOŁO CERAMICZNE rok szkolny 2021/2022

Osoby prowadzące: W. Dwojakowska, E. Piotrowska, M. Trybińska

         W naszym Ośrodku działa koło ceramiczne. Podczas zajęć nasi niepełnosprawni uczniowie wykonują prace w glinie. Obcowanie z gliną jest dla nich terapią, która wycisza negatywne emocje, wyzwala chęć działania, pozwala
na osiągnięcie osobistego sukcesu.

W czasie dotykania, gniecenia, wyrabiania, dzieci doświadczają wielu pozytywnych doznań, pozostawiając na dalszym planie złe emocje i niepowodzenia, jednocześnie wpływając na rozwój swoich zdolności manualnych. Praca z gliną daje nieopisaną radość podczas tworzenia. Tworzenie różnorodnych prac plastycznych od prostych form do takich, w których wykorzystuje się narzędzia, daje możliwość sprawdzenia się każdemu uczniowi bez względu na jego stopień niepełnosprawności. Przy tworzeniu drobnych elementów ceramicznych można w szybkim czasie uzyskać zamierzony efekt, a w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w wielu przypadkach jest to jak najbardziej wskazane. Także używanie kolorów w czasie szkliwienia daje dzieciom możliwość wyrażenia swoich uczuć, emocji, swojego świata, a wykorzystanie różnych materiałów, faktur i przedmiotów, wzmacnia atrakcyjność wspólnych spotkań.

 

KOŁO EKOLOGICZNE

Koło Ekologiczne prowadzone w formie zajęć pozalekcyjnych dla wychowanków naszego Ośrodka, odbywa się dwa razy w miesiącu.

Celem działalności koła jest prowadzenie działań ekologicznych, propagowanie idei ochrony przyrody, postaw proekologicznych i prozdrowotnych. Uczestnicy koła biorą udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska takich jak:

–  ,,Sprzątanie Świata ”

– ,, Ratujmy kasztanowce ”

– ,, Dzień Ziemi ”

Będziemy również uczyć się segregować śmieci, poznawać rośliny i zwierzęta chronione w naszej okolicy i w Polsce. Będziemy organizować wycieczki do lasu, nad jezioro oraz do parku. Prowadzące: Elżbieta Marczak, Danuta Łączny-Październik

 

 

KOŁO  FLORYSTYCZNE             

Żyjemy wśród rozmaitych kwiatów i roślin. Cieszy nas ich ulotne z czasem piękno. Pragniemy zachować je na dłużej. Niektóre znamy tylko z ilustracji lub filmów przyrodniczych. Florystyka to sposób tworzenia różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych, która może stać się inspiracją do kreatywnego przeobrażania naszego otoczenia. W obszarze tych działań leży dekoracja wnętrz, tarasów i balkonów. Do tych prac potrzebna jest wiedza z materiałoznawstwa roślinnego, nieroślinnego, historii sztuki oraz dekoracji roślinnych. Podstawę do tworzenia kompozycji dekoracyjnych stanowi wiedza z zakresu różnych dziedzin życia i nauki oraz umiejętności i zdolności plastyczne, a także posługiwanie się wieloma technikami praktycznymi. Stąd wzięła się florystyka- działalność z pogranicza sztuki i rzemiosła. Zajmując się florystyką uwrażliwiamy naszych uczniów na piękno natury i problem ochrony naturalnego środowiska. W swoich pracach mogą przekazać własne postrzeganie świata, zachwyt nad przyrodą i zdolność jej przetwarzania. Florystyka towarzyszy nam przez cały rok, przy wszystkich ważnych świętach i uroczystościach, w pracy i w domu. Rośliny często poprawiają nam nastrój, mają działanie relaksujące dzięki oddziaływaniu poprzez zapach, barwę czy poprzez asymilację szkodliwych związków z atmosfery.

Zajęcia florystyczne staną się dodatkową formą rozwijania uzdolnień młodzieży naszego Ośrodka, a także wzbogaceniem oferty zajęć, gdyż ściśle związane będą z zajęciami w zakresie prac gospodarczo-ogrodniczych na terenach zielonych oraz innowacji pedagogicznej hortiterapii.

Nauczyciel prowadzący zajęcia :   Ewa Klaus

 

KOŁO RECYTATORSKIE

Koło recytatorskie przeznaczone jest dla uczniów wszystkich typów szkół (Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do pracy). Z uwagi na niepełnosprawność umysłową  naszych uczniów i współwystępujące u nich zaburzenia mowy i języka, zajęcia logopedyczne stanowią istotny element  rewalidacji, a ciekawym ich uzupełnieniem jest udział w spotkaniach Koła Recytatorskiego. Celem działalności koła, obok wspierania uzdolnień i  rozwijania zainteresowań uczniów, jest wykorzystanie tekstu literackiego jako inspiracji do różnorodnych ćwiczeń językowych, artykulacyjnych, oddechowych i fonacyjnych.    Urozmaicone sposoby pracy z poezją dla dzieci, atrakcyjne pomoce dydaktyczne  zachęcają uczniów do ćwiczeń i zabaw. Uczniowie  uczestniczą w zajęciach koła  aktywnie i spontanicznie, często nie uświadamiając sobie  trudu, jaki podejmują.  Udział w konkursach recytatorskich jest doskonałą okazją  do  wyrażenia swoich emocji, wrażeń i potrzeb, do wzmocnienia wiary we własne możliwości.

Prowadzące: Beata Szczypińska, Katarzyna Duszkiewicz

 

KOŁO TURYSTYCZNE „WĘDRUJ Z NAMI”

„Wędruj z nami lasami polami, I maszeruj bez końca bez celu,

 A gdy spotkasz przygodę, wtedy szybko się dowiesz,

Że tak warto na luzie czasem żyć”

Nasi uczniowie poprzez udział w zajęciach  mają możliwość ciekawego spędzania czasu. Podczas wspólnych wędrówek, wycieczek, rajdów pieszych i rowerowych  dobrze się bawią, a przy okazji poznają otaczający nas świat. Uczą się jak obcować z przyrodą i jak być za nią odpowiedzialnym. Udział w różnych formach turystycznych wdraża ich do aktywnego spędzania wolnego czasu,  co pozytywnie wpływa na rozwój psychofizyczny. Ponadto poznają swoją „małą ojczyznę”  –  jej piękne przyrodnicze zakątki, historię i dziedzictwo kulturowe.  Wspólne podróżowanie to przygoda dla małych i dużych.

Prowadzący: Iwona Złotek, Wiktoria Kozaczek, Małgorzata Sterna, Mariusz Milewski

 

Koło wędkarskie „Sumik”

Głównym celem jest zapoznawanie wychowanków z zagadnieniami wędkarstwa rekreacyjnego, propagowanie wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu. Podczas naszych spotkań rozwijać będziemy także potrzebę kontaktu z przyrodą, szacnek dla przyrody i jej piękna, działania mające na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska, aktywną rekreację i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas czynnego wypoczynku nad wodą, przestrzeganie regulaminu amatorskiego połowu ryb, wyciąganie właściwych wniosków i przewidywania skutków określonej działalności człowieka, umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji na podany temat z różnych źródeł (czasopisma, encyklopedie, słowniki) oraz umiejętne wykorzystywanie ich.
Kółko realizuje swoje cele przez okazjonalne  spotkania po zajęciach lekcyjnych, wspólne wyprawy wędkarskie podczas weekendów, udział w zawodach i imprezach plenerowych organizowanych na terenie powiatu polickiego, organizowanie spotkań z przedstawicielami lokalnych organizacji ekologicznych i przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego. Podsumowaniem działalności koła są czerwcowe zawody integracyjne.

Prowadząca: Ewa Rytter

 

 

Koło Plastyczne „ Zaczarowany ołówek”

            W naszym Ośrodku jest kilkoro uczniów lubiących malować, rysować czyli tworzyć, dlatego też zaistniała potrzeba założenia koła plastycznego. Koło plastyczne „Zaczarowany ołówek” będzie rozwijać kreatywność artystyczną uczniów, będzie zachęcać do udziału w różnych konkursach plastycznych, a także będzie organizować indywidualne wystawy prac na terenie Ośrodka lub poza nim.

Prowadząca: Lidia Zasada

ZABAWY TEATRALNE

Zabawy teatralne to ważny element pracy rewalidacyjno-wychowawczej. Teatr wykorzystuje różne formy ekspresji : mowę, ruch, gest, mimikę, śpiew, taniec. Członkami teatrzyku „Pinokio” są uczniowie naszego Ośrodka. Zabawa w teatr może być najbardziej interesującym i wyrazistym efektem ich pracy ujawniającym zdobyte umiejętności i osiągnięcia. Teatrzyk umożliwia naszym wychowankom kontakt ze sztuką dzięki oglądaniu spektakli, a także tworzenie ich poprzez zabawę. Zajęcia teatralne wprowadzają dziecko niepełnosprawne w świat sztuki pobudzają jego wyobraźnię, stymulują rozwój emocjonalny, poprawiają kompetencje komunikacyjne, sprzyjają umuzykalnieniu, rozwijają sprawność ruchową, umiejętność naśladowania, a przede wszystkim pozwalają zaistnieć, co zwiększa poczucie własnej wartości. Jest to również okazja do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji. Spektakle teatrzyku „Pinokio” wzbogacają  różnego rodzaju uroczystości i imprezy okolicznościowe naszego Ośrodka.

Prowadzące: Elżbieta Bełz, Justyna Goch, Agnieszka Chmiel