Kadra pedagogiczna na rok szkolny 2023/2024

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie  zatrudnia obecnie 36 nauczycieli w tym: 

– 30 nauczycieli dyplomowanych, 

–   3 nauczycieli mianowanych, 

–   3 nauczycieli początkujących.

  Nauczyciele szkół    Wychowawcy grup wychowawczych
Elżbieta Bełz Anna Czarnecka
Katarzyna Duszkiewicz Elżbieta Marczak
Anna ElszkowskaAgnieszka Stelmaszyk
Justyna Goch Milena Trybińska
Andrzej HemperekJoanna Tyszkiewicz
Anna HermanowskaAneta Walżyńska
Dorota KarczewskaKatarzyna Wójcik 
Monika Karpowicz
Ewa Klaus 
Kamila Kopczyńska 
Wiktoria Kozaczka 
Barbara Krzywicka 
Mariusz Milewski 
Paweł Poleszak 
Jolanta Snowacka 
Małgorzata Sterna 
Michał Stygar 
Beata Szczypińska 
Anna Świetlik 
Jerzy Trybiński 
Magdalena Witkowska 
 Lidia Zasada 
 Iwona Złotek 

Dyrektor
Beata Brzostek

Wicedyrektor
Bogna Otmianowska

Wicedyrektor
Dorota Runiewicz

Pedagog
Danuta Łączny-Październik

Elżbieta Piotrowska

Psycholog
Agnieszka Chmiel