Baza dydaktyczna

Obecnie w salach lekcyjnych i pracowniach dysponujemy bardzo atrakcyjnymi i nowoczesnymi pomocami i środkami dydaktycznymi. Zostały one zakupione ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Edukacja”, programów realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Policach.

 

  • Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Europejskiego Funduszu Socjalnego, Powiatu Polickiego

Każda sala lekcyjna wyposażona jest w nowoczesne i bardzo atrakcyjne pomoce i środki dydaktyczne, które pozwalają każdemu wychowankowi na pracę bez względu na poziom rozwoju intelektualnego. Szczególnie ważne są pomoce, umożliwiające manipulowanie, konstruowanie i układanie, cięcie i wycinanie, nawlekanie i przewlekanie dla wychowanków o mniejszych możliwościach oraz takie, które ułatwiają innym wychowankom opanowanie umiejętności czytania i pisania w podstawowym zakresie i opanowanie praktycznych umiejętności matematycznych. Uatrakcyjniają one proces rehabilitacji, przyczyniając się tym samym do podejmowania przez dzieci coraz trudniejszych zadań edukacyjnych.

Każda klasa ma do dyspozycji jeden lub więcej laptopów z drukarką i zestawem programów multimedialnych. Posiadamy także dostęp do bezprzewodowego internetu. Pozwala to wspomagać konwencjonalne metody nauczania nowoczesnymi środkami technicznymi. Multimedialne programy edukacyjne mają zastosowanie w rozwijaniu umiejętności polonistycznych, matematycznych, plastycznych i technicznych. Zabawowa forma tych programów podnosi efektywność nauczania, uatrakcyjnia zajęcia i powoduje znacznie większą koncentrację uwagi. Programy edukacyjne przyczyniają się do rozwijania wyobraźni, pamięci, logicznego myślenia i spostrzegania.

Ważną rolę terapeutyczną w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie spełnia muzyka. W gabinecie muzycznym wychowankowie mają do dyspozycji zestaw nowych instrumentów muzycznych dzięki którym zajęcia są niezwykle atrakcyjne. Telewizor i zestaw DVD znacznie poszerzają możliwości realizowania programu z przedmiotu muzyka z rytmiką, uatrakcyjniają zajęcia i umożliwiają wychowankom w sposób pośredni obcowanie ze sztuką.

Zajęcia prowadzone w pracowni plastycznej mają działanie terapeutyczne, wyciszają i pozwalają odkryć niesamowite talenty naszych dzieci. Nasi wychowankowie oprócz codziennej pracy na zajęciach plastyki biorą również udział w wielu konkursach plastycznych odnosząc w nich liczne sukcesy. Ich pracami obdarowujemy też naszych przyjaciół. Zajęcia te rozwijają motorykę małą, oraz analizę i syntezę wzrokową. Uczniowie bardzo chętnie spędzają czas w pracowni plastycznej nie tylko w czasie lekcji, ale także po zajęciach.

Zajęcia wychowania fizycznego cieszą się ogromnym zainteresowaniem wychowanków. W sali gimnastycznej dysponujemy niezwykle urozmaiconym sprzętem, umożliwiającym prowadzenie ciekawych zajęć ruchowych. Dzięki temu nasi sportowcy osiągają znakomite rezultaty w różnych dyscyplinach sportowych podczas wielu zawodów, w których bierzemy udział.

Pracownia gospodarstwa domowego jest wykorzystywana nie tylko podczas zajęć lekcyjnych. W godzinach popołudniowych odbywają się w niej zajęcia koła gospodarstwa domowego, w czasie których wychowankowie poznają zasady racjonalnego odżywiania, estetyki spożywania posiłków i zachowania się przy stole.

Dzieci uczą się przygotowywania posiłków codziennych i świątecznych oraz poznają zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu kuchennego. A wszystko to w rodzinnej, miłej atmosferze.

W pracowni stolarskiej powstają piękne prace. Chłopcy i dziewczęta z zaangażowaniem szlifują, modelują i malują wydobywając piękno z rzeczy na pozór nieładnych i zniszczonych. W wyposażonej w koła garncarskie i inne potrzebne narzędzia pracowni ceramicznej powstają bardzo ciekawe prace z gliny, często inspirowane wyobraźnią twórców. Wszystkie wykonane w obu pracowniach dzieła można zobaczyć na różnego rodzaju wystawach i kiermaszach.

Siłownia powstała wspólnym wysiłkiem wychowawców i wychowanków, którzy sami wyremontowali odpowiednie pomieszczenie. Jest ona wyposażona w nowoczesny sprzęt. Wychowankowie mogą korzystać z atlasu do ćwiczeń, ławeczki ze sztangą, ergometru, bieżni elektrycznej, stacjonarnych rowerków treningowych oraz tradycyjnego sprzętu: worka treningowego, ciężarków i wielu innych. Tu dziewczęta i chłopcy spalają nadmiar energii i nabierają tężyzny fizycznej. Szczególnie w okresie jesienno – zimowym, bo wiosną i latem w ramach koła sportowego zajęcia prowadzone są głównie na świeżym powietrzu.