Kadra pedagogiczna na rok szkolny 2022/2023

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie  zatrudnia obecnie 37 nauczycieli w tym: 

– 29 nauczycieli dyplomowanych, 

–   3 nauczycieli mianowanych, 

–   5 nauczycieli kontraktowych.

  Nauczyciele szkół    Wychowawcy grup wychowawczych
Elżbieta Bełz Anna Czarnecka
Katarzyna Duszkiewicz Elżbieta Marczak
Anna ElszkowskaPaweł Poleszak
Justyna Goch Ewa Rytter 
Andrzej HemperekAgnieszka Stelmaszyk
Anna HermanowskaMilena Trybińska
Dorota KarczewskaJerzy Trybiński
Monika KarpowiczKatarzyna Wójcik 
Ewa Klaus 
Kamila Kopczyńska 
Wiktoria Kozaczka 
Barbara Krzywicka 
Mariusz Milewski 
Jolanta Snowacka  
Małgorzata Sterna 
Michał Stygar 
Beata Szczypińska Anna Świetlik Joanna Tyszkiewicz 
Aneta Walżyńska 
Magdalena Witkowska 
Lidia Zasada 
Iwona Złotek 
  
  

Dyrektor
Beata Brzostek

Wicedyrektor
Bogna Otmianowska

Kierownik grup wychowawczych
Dorota Runiewicz

Pedagog
Danuta Łączny-Październik

Elżbieta Piotrowska

Psycholog
Agnieszka Chmiel