Fundacja

Fundacja

Nasza Fundacja „Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie” powstała z inicjatywy wychowawców i nauczycieli SOSW w Tanowie, którzy pracując w Ośrodku najlepiej znają problemy i potrzeby wychowanków. Celem Fundacji jest przede wszystkim pomoc dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie.

Fundacja rozpoczęła swoją działalność 26 września 2007 r.

Swoim działaniem obejmujemy również rodziny wychowanków. Podejmujemy działania w zakresie profilaktyki i rehabilitacji, integracji ze środowiskiem i aktywizacji wychowanków w życiu społecznym.

W każdej chwili można kontaktować się z nami. Odpowiemy na wszystkie pytania, przedstawimy Wam naszych podopiecznych, ich problemy i potrzeby.

FUNDACJA „BĄDŹMY RAZEM Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI W TANOWIE”
ul. LEŚNA 91, 72-004 TANOWO (tel/fax 91 31 26 612)
badzmyrazem.tanowo@wp.pl
ING BANK ŚLĄSKI O/SZCZECIN
NR KONTA: 77 1050 1559 1000 0023 2390 2847

 

OPIS DZIAŁAŃ FUNDACJI W ROKU 2019

W czerwcu Fundacja wsparła kwotą 150 zł organizację corocznej imprezy „Wesoły Piknik” – 150, a także siedmiorgu czniom wakacyjny wypoczynek po 200 zł każdemu. Ponadto została podpisana umowa darowizny z Nadleśnictwem Trzebież.

W maju Fundacja dofinansowała imprezę „Śniadanie z królem Stasiem”. Realizowała zadanie publiczne „Leśne Podchody Pełne Przygody”, które dofinansowała kwotą 1345 zł. Współfinansowała też wycieczkę do Krakowa. Żeglarze z zaprzyjaźnionej przystani „Pogoń” zorganizowali regaty. Za udział w nich uczestnicy dokonywali dobrowolnych wpłat. Z tej zbiórki Fundacja otrzymała 1520 zł. Zapowiedziano kontynuację tej akcji w przyszłości.

W kwietniu Fundacja zbierała pieniądze dla uczennicy i jej rodziny będącej w trudnej sytuacji materialnej. Pieniądze zbierano podczas konferencji metodycznej i kiermaszu wielkanocnego. W tym miesiącu zostały także podpisane umowy ze Starostwem Powiatowym w Policach na realizację zadań publicznych: „Leśne Podchody Pełne Przygody” i „Jesienny Turniej Piłki Nożnej”.

W lutym i w marcu Fundacja za około 1100 zł zakupiła materiały na przygotowanie świątecznych wyrobów na kiermasz świąteczny.

W styczniu Fundacja otrzymała od korpusu NATO darowiznę w kwocie 870 zł. Żołnierze korpusu sprzedali kartki świąteczne, które zostały przygotowane przez wychowanków Ośrodka.

OPIS DZIAŁAŃ FUNDACJI W ROKU 2018  

W grudniu ze środków Fundacji kupiono upominki i słodycze dla uczniów z okazji Mikołaja. Fundacja zorganizowała też kolejny kiermasz świąteczny oraz uczestniczyła w kiermaszu zorganizowanym przez Kościół Ewangelicko – Augsburski w Szczecinie. Udzieliła również wsparcia rodzinie jednego z uczniów Ośrodka finansując zakupy na święta Bożego Narodzenia.

W październiku zakupiono materiały papiernicze na kartki świąteczne, okulary lecznicze dla jednego z wychowanków Ośrodka oraz nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie plastycznym „Moja szkoła, moi koledzy, mój nauczyciel”.

We wrześniu Fundacja zapewniła wkład finansowy niezbędny do uzyskania dofinansowania przez Powiat Policki kosztów organizacji „Jesiennego Turnieju Piłki Nożnej” oraz zakupiła do pracowni stolarskiej i florystycznej potrzebne artykuły.

W czerwcu Fundacja zakupiła napoje i lody dla wychowanków Ośrodka z okazji Dnia Dziecka oraz upominki i nagrody dla uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego. Udzielono też wsparcia finansowego dla kilkorga uczniów na wakacyjny wypoczynek. Ponadto Fundacja zapewniła wkład finansowy niezbędny do uzyskania dofinansowania przez Powiat Policki kosztów organizacji imprezy „Leśne Podchody Pełne Przygody”.

W maju Fundacja zakupiła artykuły spożywcze na Ośrodkową imprezę z okazji Święta Konstytucji 3 Maja pn. „Piknik z Królem Stasiem”, a także sfinansowała wycieczkę dla wychowanków Ośrodka do Brollin w Niemczech.

W kwietniu z pomocą uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy Fundacja zrealizowała zamówienie na drewniane serca dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach. W tym samym miesiącu w naszym Ośrodku odbyła się współorganizowana przez Fundację XI Konferencja Metodyczna dla nauczycieli, podczas której zebrano pieniądze i przekazano je jako darowiznę na rzecz Fundacji na realizację jej celów statutowych. Ponadto Fundacja podpisała dwie umowy ze Starostwem Powiatowym w Policach na realizację zadań publicznych: „XIV Leśnych Podchodów Pełnych Przygody” oraz „X Jesiennego Turnieju Piłki Nożnej”.

W marcu zakupiono buty dla zespołu tanecznego „Zodiak”, platformę podwieszaną do pracowni Integracji Sensorycznej (SI), a także zorganizowano kolejny Kiermasz Wielkanocny, na którym sprzedawane były wytwory wykonane przez uczniów pracowni stolarskiej i florystycznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie młodszych klas wykonali natomiast kartki świąteczne dla Regionalnych Lasów Państwowych w Szczecinie.

W lutym ze środków Fundacji kupiono artykuły do pracowni stolarskiej i florystycznej wykorzystane potem do wyrobu ozdób wielkanocnych, a w styczniu kupiono instrument do pracowni muzycznej działającej w naszym Ośrodku.

OPIS DZIAŁAŃ FUNDACJI W OKRESIE SIERPIEŃ 2016 – CZERWIEC 2017

2017

W czerwcu na imprezę z okazji Dnia Dziecka zakupiono tort oraz dofinansowano cykliczny „Wesoły Piknik”, a uczniowi klasy piątej szkoły podstawowej udzielono wsparcia na wakacyjny wypoczynek w wysokości 200 zł.

W maju w konkursie ofert ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Policach podpisano umowy na dofinansowanie realizacji dwóch naszych imprez cyklicznych: „Leśnych Podchodów Pełnych Przygody” i „Jesiennego Turnieju Piłki Nożnej”. Dofinansowano również spotkanie naszych wychowanków z kolegami z Niemiec w ramach współpracy polsko – niemieckiej.

W marcu zakupiono materiały potrzebne do wykonania pamiątek na kiermasz wielkanocny oraz nagrodę specjalną dla jednego z uczestników konkursu ekologiczno – plastycznego „Życie w lesie – leśna moda”, a także dofinansowano finał tego konkursu.

W styczniu dofinansowano bal karnawałowy oraz zakupiono laptopa na potrzeby naszego Ośrodka.

2016

W grudniu ufundowano chorej uczennicy naszego gimnazjum świąteczny prezent o wartości 200 zł.

W październiku rozpoczęto akcję świąteczną. W jej ramach zakupiono materiały na kartki świąteczne dla wspierającej nasz Ośrodek od lat firmy „Polchar” z Polic oraz Lasów Państwowych, a także potrzebne materiały na kiermasz zorganizowany w kościele augsbursko-ewangelickim w Szczecinie.

We wrześniu zakupiono dla Ośrodka laminarkę i urządzenie wielofunkcyjne, a także materiały do oprawy prac wykonanych przez uczniów na konkurs plastyczny „Moja szkoła, moi koledzy, moi nauczyciele”.

W sierpniu podczas obchodów Święta Wojska Polskiego wraz z żołnierami z jednostki NATO w Szczecinie przeprowadzono zbiórkę publiczną, której celem było dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni: garncarskiej, stolarskiej i plastycznej oraz nowo powstałej pracowni florystycznej.