Dostosowywanie do indywidualnych potrzeb uczniów.

grupa ludzi siedzących na krzesłach w pokoju.

W dniach 18-19.03.2022 odbyło się u nas dwudniowe szkolenie rady pedagogicznej dotyczącej komunikacji alternatywnej w teorii i praktyce. Tej drugiej było więcej, bo to praktyka czyni mistrza. Tworzyliśmy tablice. Modelowaliśmy na nich. Była burza mózgów, dotycząca doboru słownictwa. Uczyliśmy się samodzielnej obsługi programu Coughdrop. Ustawień i wyszukiwania tablic.

Dostosowywania do indywidualnych potrzeb uczniów. A to dopiero początek 😀przed nami superwizje i zabawa (ups… 🙂 oczywiście nauka) z tabletami dla każdego słabo mówiącego i niemówiącego ucznia.
Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu unijnego 8.3 „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego.”

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *